Proceeding: Wykonanie 5 operatów szacunkowych określających wartość jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu

Angelika Demkowicz
Urząd Gminy Pruszcz Gdański Department: Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozowju Gminy
Deadlines:
Posted : 06-11-2019 09:44:00
Placing offers: 12-11-2019 08:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

Wykonanie 5 operatów szacunkowych określających wartość jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu wraz z  bezzwłocznym usuwaniem ewentualnych wad w operacie i bezzwłocznym udzieleniem odpowiedzi na zastrzeżenia do operatu, sporządzanie nieodpłatnego potwierdzenia  aktualności operatu, jeżeli zaistnieje taka konieczność.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
wycena służebność przesyłu.xlsx xlsx 10.12 2019-11-06 09:44:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 operat - 5 pc. Urząd Gminy Pruszcz Gdański
Wojska Polskiego 30
83-000, Pruszcz Gdański
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5234 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 14 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 1

Send a message to buyer