Proceeding: Komputery na potrzeby dydaktyczne ze stawką VAT 0%

Jarosław Sikorski
Starostwo Powiatowe w Świdnicy Division: Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy
Deadlines:
Posted : 06-11-2019 09:23:00
Placing offers: 09-11-2019 14:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty na zakup komputerów. Dostawa będzie się odbywała na następujących warunkach:

1. Termin realizacji zamówienia 7 dni roboczych od dnia zakończenia postępowania.

2. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu/przesyłki leżą po stronie wykonawcy/dostawcy.

3. W przypadku naprawy gwarancyjnej koszty transportu/przesyłki leżą po stronie wykonawcy/dostawcy.

4. Płatność – przelew 14 dni.

5. Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/

6. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt wykonawcy/dostawcy.

7. Wykonawca/dostawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany oraz wolny od wad.

8. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem wykonawcy/dostawcy.

9. Kryterium oceny - najniższa cena oraz parametry techniczne.

10. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

11. Osobą do kontaktu jest Jarosław Sikorski, tel. +48515902881.

12. Zamawiający może odstąpić od wyboru ofert bez podania przyczyny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
komputery.txt txt 0.38 2019-11-06 09:23:00 Jarosław Sikorski Ordered object

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Komputer Komputer, (zestaw komputerowy) na potrzeby dydaktyczne ze stawką VAT 0%. Specyfikacja sprzętu w załączniku.

komputery.txt

4 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2831 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 14 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 201

Send a message