Proceeding: ZP/EEO/146/2019/DK Dostawa wody amoniakalnej 24 % do ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA w latach 2020 – 2021

Daria Kwaśnik
Energa OZE S.A.
Deadlines:
Posted : 31-10-2019 09:24:00
Placing offers: 04-12-2019 13:00:00
Opening offers : 04-12-2019 13:15:00
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 10 do SIWZ - Zobow.podm.trzec_do akceptacji.pdf pdf 56.65 2019-10-31 09:24:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie_GK_do akceptacji.pdf pdf 85.65 2019-10-31 09:24:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie_zakaz ubiegania się o zam.publ_do akcpetacji.pdf pdf 66.7 2019-10-31 09:24:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie_podatki i opłaty lokalne_do akceptacji.pdf pdf 44.75 2019-10-31 09:24:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie_podatki, opłaty, składki_do akcpetacji.pdf pdf 45.31 2019-10-31 09:24:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt Umowy_do akceptacji.pdf pdf 171.67 2019-10-31 09:24:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ - Doświadczenie zawodowe_do akceptacji.pdf pdf 50.78 2019-10-31 09:24:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ_do akceptacji.pdf pdf 84.49 2019-10-31 09:24:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Oferta_do akceptacji.pdf pdf 119.42 2019-10-31 09:24:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ - Charakterystyka i parametry_do akceptacji.pdf pdf 45.35 2019-10-31 09:24:00 Proceeding
SIWZ 146-19-DK.pdf pdf 301.61 2019-10-31 09:24:00 Proceeding
2019-OJS211-518552-pl.pdf pdf 116.7 2019-10-31 09:24:00 Proceeding
zawiadomienie na stronę 146-19-DK.pdf pdf 291.3 2020-01-03 14:04:08 Public message
Informacja z otwarcia ZP_EEO_146_2019_DK.pdf pdf 49.85 2019-12-04 13:38:25 Public message
Odpowiedź 7-10, zał. 3_umowa.pdf pdf 1415.63 2019-11-29 11:43:43 Public message
2019-11-27 udostępnienie edytowalnych załączników.pdf pdf 303.01 2019-11-27 13:05:51 Public message
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Oferta_do akceptacji.docx docx 28.34 2019-11-27 13:06:08 Public message
Załącznik nr 4 do SIWZ - Doświadczenie zawodowe_do akceptacji.docx docx 20.01 2019-11-27 13:06:12 Public message
Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie_podatki, opłaty, składki_do akcpetacji.docx docx 21.57 2019-11-27 13:06:16 Public message
Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie_podatki i opłaty lokalne_do akceptacji.docx docx 21.45 2019-11-27 13:06:21 Public message
Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie_zakaz ubiegania się o zam.publ_do akcpetacji.docx docx 21.39 2019-11-27 13:06:25 Public message
Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie_GK_do akceptacji.docx docx 21.66 2019-11-27 13:06:29 Public message
Załącznik nr 10 do SIWZ - Zobow.podm.trzec_do akceptacji.docx docx 22.44 2019-11-27 13:06:33 Public message
Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ.zip zip 86.63 2019-11-27 13:06:36 Public message
2019-11-20 Odpowiedzi 1-6.pdf pdf 653.78 2019-11-20 08:02:20 Public message

Announcements

2020-01-03 14:04 Daria Kwaśnik Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

zawiadomienie na str [...].pdf

2019-12-04 13:39 Daria Kwaśnik Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-11-29 11:44 Daria Kwaśnik Odpowiedzi z dnia 29.11.2019 r.

Odpowiedź 7-10, zał. [...].pdf

2019-11-27 13:07 Daria Kwaśnik Udostępnienie edytowalnych wersji załączników

2019-11-27 udostępni [...].pdf

Załącznik nr 2 do SI [...].docx

Załącznik nr 4 do SI [...].docx

Załącznik nr 6 do SI [...].docx

Załącznik nr 7 do SI [...].docx

Załącznik nr 8 do SI [...].docx

Załącznik nr 9 do SI [...].docx

Załącznik nr 10 do S [...].docx

Załącznik nr 3 do SI [...].zip

2019-11-20 08:02 Daria Kwaśnik Odpowiedzi z dnia 20.11.2019 r.

2019-11-20 Odpowiedz [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 459