Proceeding: Obsługa logistyczna odpłatnej konferencji dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego - znak sprawy ZP-DA-114/19

Zamówienia Publiczne
Urząd Dozoru Technicznego Department: Urząd Dozoru Technicznego. Centrala NB
Deadlines:
Posted : 30-10-2019 10:54:00
Placing offers: 14-11-2019 11:00:00
Opening offers : 14-11-2019 12:00:00
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Obsługę logistyczną odpłatnej konferencji dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego”.

Do oferty należy załączyć dokumenty zgodnie z Ogłoszeniem. Uwaga: Wszystkie dokumenty postępowania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego, tj.: http://bip.udt.gov.pl/przetargi

Oferta musi odpowiadać treści Ogłoszenia. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

Niniejsza platforma jest narzędziem, które umożliwia złożenie oferty. Proszę ofertę podpisać pod rygorem nieważności.

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt do Centrum Wsparcia Klienta: 22 101 02 02,cwk@platformazakupowa.pl do wiadomościprzetargi@udt.gov.pl.

Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta - Proszę załączyć ofertę (0)
Unlock the form

The number of page views - 372