Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Zaprojektowanie i wykonanie: urządzeń zabawowych do ćwiczeń gimnastycznych (street workout) przy Szkole Podstawowej nr 8 oraz obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 11 w Inowrocławiu

Urszula Borkowska
Urząd Miasta Inowrocławia Department: Zespół Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 28-10-2019 14:25:00
Placing offers : 04-11-2019 10:00:00
Offers opening : -
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

1.   Przedmiotem zamówienia jest  zaprojektowanie i wykonanie:Cz. 1 - urządzeń zabawowych do ćwiczeńgimnastycznych - street workout -  naterenie Szkoły Podstawowej nr 8 im. 4 Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej  w Inowrocławiu przy ul. Władysława  Łokietka 3,Cz. 2 - obiektów sportowych (do koszykówki, dopchnięcia kulą) przy Szkole Podstawowej nr 11  im. Stefana Batorego w Inowrocławiu przy ul.Sobieskiego 5/7.  2.   Cz. 1 – zakres zamówienia:1)      wykonanieprojektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjamiadministracyjnymi oraz sporządzenie w imieniu Zamawiającego zgłoszenia projektudo właściwego organu;2)      dostawa imontaż  urządzeń street workout:- wieża kalisteniczna z drążkami o różnejwysokości,- drabinki poziome z wieżami kalistenicznymi,- poręcze równoległe,- trzy drążki,oraz tablicy z regulaminem użytkowania obiektu;3)      wykonanie  pod urządzeniami   bezpiecznego podłoża - piasek, żwirek płukanylub nawierzchnia syntetyczna; w przypadku wykonania podłoża syntetycznegonależy w pierwszej kolejności zamontować urządzenia, a następnie ułożyć nawierzchnięsyntetyczną (wylewaną lub z płyty); 4)      przywrócenienaruszonych powierzchni do stanu pierwotnego po pracach budowlanych;5)      wykonaniedokumentacji powykonawczej.3.    Cz. 2 - zakreszamówienia: 1)      wykonanieprojektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjamiadministracyjnymi oraz sporządzenie w imieniu Zamawiającego zgłoszenia projektudo właściwego organu;2)      dostawa imontaż  urządzeń sportowych:- kosza do koszykówki,- bramki do piłki ręcznej z siatką,- rzutnii do pchnięcia kulą,oraz tablicy z regulaminem użytkowania obiektu;3) przeniesieniekoszy do koszykówki (bez uzupełnienia nawierzchni),4) wykonaniepod urządzeniami   bezpiecznego podłoża - piasek, żwirek płukanylub nawierzchnia syntetyczna; w przypadku wykonania podłoża syntetycznegonależy w pierwszej kolejności zamontować urządzenia, a następnie układaćnawierzchnię syntetyczną (wylewaną lub z płyty); 5)przywrócenienaruszonych powierzchni do stanu pierwotnego po pracach budowlanych;6)   wykonaniedokumentacji powykonawczej.  Uwaga! Wykonawca jest zobowiązany przedstawićZamawiającemu projekty budowlane do akceptacji (przed złożeniem wniosków doStarostwa Powiatowego). 5.  Wykonawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot zamówieniarękojmi za wady na okres 36 m-cy i gwarancji jakości na okres co najmniej 36miesięcy, licząc od podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotuzamówienia.    

Przedmiot zamówienia należy wykonać wterminie:cz. 1 – do 16.12.2019 r. cz. 2 – do 16.12.2019 r.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 334.75 2019-10-28 14:25:00 Proceeding
opis przedmiotu zamówienia - SP 8 i 11.pdf pdf 678.54 2019-10-28 14:25:00 Proceeding
formularz ofertowy.docx docx 18.68 2019-10-28 14:25:00 Proceeding
formularz ofertowy.docx docx 18.68 2019-10-28 14:25:00 Subject of the order
formularz ofertowy.docx docx 18.68 2019-10-28 14:25:00 Subject of the order
przykładowa wizualizacja urządzeń zabawowych do ćwiczeń gimnastycznych.pdf pdf 1832.6 2019-10-31 13:05:55 Public message
informacja o wyborze oferty.pdf pdf 433.3 2019-11-12 13:21:19 Public message

Announcements

2019-11-12 13:21 Urszula Borkowska informacja o wyborze oferty- załącznik

informacja o wyborze [...].pdf

2019-11-12 13:19 Urszula Borkowska Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Place Zabaw sp. z o.o. Gruszczyn ul. Katarzyńska 63/13, 62-006 Kobylnica, za cenę:
cz. 1 – 68 220,72 zł;
cz. 2 – 29 567,23 zł.
2019-10-31 13:06 Urszula Borkowska Odpowiedzi na pytania przeslane przez Wykonawców:
1. Proszę o doprecyzowanie czy projekt ma być wykonany na mapie zasadniczej czy na mapie do celów projektowych?
Odp.; Wymagana jest mapa sytuacyjno-wysokościowa.
2. Proszę o informację czy istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji gdyż jest on za krótki do zrealizowania zadania w terminie ?
Odp.: Termin wykonania zostanie przedłużony do 23.12.2019 r.
3. Proszę o informację czy zamawiający może udostępnić wizualizacje zestawu Street Workout?
Odp.: Przykładowa wizualizacja w załączeniu.

przykładowa wizualiz [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zaprojektowanie i wykonanie urządzeń zabawowych do ćwiczeń gimnastycznych - street workout - na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 im. 4 Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu przy ul. Władysława Łokietka 3 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

formularz ofertowy.d [...].docx

1 set - (0)
2 Zaprojektowanie i wykonanie obiektów sportowych (do koszykówki, do pchnięcia kulą) przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu przy ul. Sobieskiego 5/7 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

formularz ofertowy.d [...].docx

1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7137 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 60% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Doświadczenie zawodowe 20% przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Skrócenie terminu wykonania 20% Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 704