Proceeding: 42/2019 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu pn. "Onkoinnowacje" (Część I)

Deadlines:
Posted : 25-10-2019 11:03:00
Placing offers: 18-11-2019 11:00:00
Opening offers : 18-11-2019 11:15:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Uwaga procedura przyspieszona na podstawie wstępnego ogłoszenia informacyjnego opublikowanego w DUUE w dn. 02.09.2019 r. pod nr 2019/S 168-410256

Wstępne ogłoszenie informacyjne dostępne pod adresem: http://www.szpital.uwm.edu.pl/index.php/2013-03-24-10-45-14/zamowienia-publiczne/postepowania-unijne/ogloszenia

UWAGA! połowa terminu, o którym mowa w art. 38 ustawy Pzp upływa w dn. 04.11.2019 r.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Zal5_Oświadczenie_sąd.docx docx 43.46 2019-10-25 11:03:00 Proceeding
Zal4_Oswiadczenie_grupa_kapitalowa.doc doc 33.5 2019-10-25 11:03:00 Proceeding
Zal2.xls xls 58.5 2019-10-25 11:03:00 Proceeding
Zal1_Formularz_ofertowy.doc doc 69 2019-10-25 11:03:00 Proceeding
SIWZ_42_2019.pdf pdf 17602.28 2019-10-25 11:03:00 Proceeding
2019-OJS207-503848-pl.pdf pdf 885.35 2019-10-25 11:03:00 Proceeding
Zal3_espd-request.zip zip 92.84 2019-10-25 11:03:00 Proceeding
Zal9_Wzór_umowy.pdf pdf 3886.56 2019-10-25 11:03:00 Proceeding
Zal8_WTWG.docx docx 169.89 2019-10-25 11:03:00 Proceeding
Zal7_Oświadczenie_podatki.docx docx 44.12 2019-10-25 11:03:00 Proceeding
Zal6_Oświadczenie_zakaz_ubiegania.docx docx 43.89 2019-10-25 11:03:00 Proceeding
Wynik_17.12.2019.pdf pdf 3687.4 2019-12-17 14:12:06 Public message
86_5.pdf pdf 593.78 2019-11-18 14:16:36 Public message
86_5_modyfikacja_19.11.2019.pdf pdf 599.3 2019-11-19 14:11:56 Public message
odp_III.pdf pdf 715.63 2019-11-12 13:57:09 Public message
2019-OJS217-532565-pl.pdf pdf 68.79 2019-11-11 13:56:14 Public message
odpowiedzi_II_08112019.pdf pdf 904.66 2019-11-08 14:22:26 Public message
odpowiedzi_06112019.pdf pdf 991.23 2019-11-06 14:43:43 Public message
Zmiana_Zal8_WTWG_06.11.2019.docx docx 170.08 2019-11-06 14:44:42 Public message

Announcements

2019-12-17 14:13 Zbigniew Skorupski Wynik postępowania z dn. 17.12.2019 r.

Wynik_17.12.2019.pdf

2019-11-19 14:12 Zbigniew Skorupski Modyfikacja informacji z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

86_5_modyfikacja_19. [...].pdf

2019-11-18 14:16 Zbigniew Skorupski Informacja z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp z dn. 18.11.2019 r.

86_5.pdf

2019-11-12 13:57 Zbigniew Skorupski Odpowiedzi część III z dn. 12.11.2019 r.

odp_III.pdf

2019-11-11 13:56 Zbigniew Skorupski Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

2019-OJS217-532565-p [...].pdf

2019-11-08 14:22 Zbigniew Skorupski Odpowiedzi II z dn. 08.11.2019 r.

odpowiedzi_II_081120 [...].pdf

2019-11-06 14:44 Zbigniew Skorupski Odpowiedzi część I z dn. 06.11.2019 r. oraz ujednolicony Załącznik Nr 8 do SIWZ

odpowiedzi_06112019. [...].pdf

Zmiana_Zal8_WTWG_06. [...].docx

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 3242