Proceeding: Dostawa posiłków profilaktycznych dla pracowników

Deadlines:
Posted : 21-10-2019 09:08:00
Placing offers: 28-10-2019 09:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku.

Osoba do kontaktu: Magdalena Krystianz, tel. 699 812 230

ZAPOTRZEBOWANIE MOŻE ULEC ZMIANIE +/- 20%.

Zamawiający zgłosi zapotrzebowanie na 7 dni przed planowanym terminem dostawy, oraz poda dokładny rodzaj asortymentu która ma być dostarczony. 

Faktura ma być wystawiona każdorazowo po dostawie. 

 Dostawy mają odbywać się terminach podanych poniżej. 

Oferent musi załączyć karty produktów potwierdzające spełnianie wymienionych warunków wraz z podaniem nazwy producenta oferowanych produktów. 

Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji podanych danych. Jeśli weryfikacja będzie negatywna koszt weryfikacji ponosi oferent.

I dostawa  - do 06.11.2019  

 -  Słoik – fasolka po bretońsku z kiełbasą i boczkiem 500 g. – 300 szt. 

 -  Słoik – flaki wołowe w rosole 500 g. –  60szt. 

 -  Słoik – flaki zamojskie 500 g.  – 160 szt. 

 -  Słoik – gołąbki w sosie pomidorowym 500g – 95 szt. 

 -  Słoik – gulasz węgierski wieprzowy 500g. – 125szt. 

 -  Słoik – pulpety w sosie pomidorowym 500g.  – 95 szt. 

II dostawa  - do 04.12.2019r.

III dostawa  - do 08.01.2020r. 

IV dostawa  - do 05.02.2020r. 

V dostawa  - do 04.03.2020r.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
posiłki regeneracyjne.pdf pdf 58.99 2019-10-22 08:44:54 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Fasolka po bretońsku z kiełbasą i boczkiem - 1570 pc. - (0)
2 Flaki po zamojsku - 790 pc. - (0)
3 Flaki wołowe w rosole - 310 pc. - (0)
4 Gołąbki w sosie pomidorowym - 450 pc. - (0)
5 Pulpety w sosie pomidorowym - 500 pc. - (0)
6 Gulasz węgierski wieprzowy - 480 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4574 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 336