Proceeding: Kabel VGA/HDMI

Deadlines:
Posted : 18-10-2019 08:49:00
Placing offers: 22-10-2019 09:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

"działając na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych" 

Termin dostawy: 04.11.2019 r.

Dostawa jednorazowa

Attachments to proceedings

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Kabel VGA 20m - 1 pc. CSP w Legionowie
ul. Zegrzyńska 121
05-119, Legionowo
(0)
2 Kabel HDMI 15m - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 21 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 191

Send a message