Proceeding: Automatyczny bezobsługowy odwilżacz do transformatora 25 MVA

Robert Bartoszewski
PERN S.A.
Deadlines:
Posted : 17-10-2019 12:42:00
Placing offers: 22-10-2019 00:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Dopuszcza się składanie ofert tylko poprzez platformę zakupową.PERN S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania, zamknięcia procesu wyboru Dostawcy bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego.

Attachments to proceedings

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Automatyczny bezobsługowy odwilżacz do transformatora 25 MVA Automatyczny bezobsługowy odwilżacz do transformatora 25 MVA 2 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2461 PLN, GBP: 5.0381 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Termin dostawy - możliwie najkrótszy, proszę potwierdzić (0)
5 Karta katalogowa - Karta katalogowa, proszę dołączyć (Buyer requires the attachment of a file) (0)
6 Gwarancja - proszę określić (0)
Unlock the form

The number of page views - 150

Send a message