Proceeding: Naprawa pokrycia dachu budynku naprawy samochodów ciężarowych Wydz. Transportu KWP w Poznaniu.

Awatar Pracownika
Henryka Łuczka
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Division: Wydział Inwestycji i Remontów
Deadlines:
Posted : 17-10-2019 09:19:00
Placing offers: 22-10-2019 09:00:00
Opening offers : 22-10-2019 09:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

 Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Wydział Inwestycji i Remontów zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi w zakresie naprawy pokrycia dachu budynku naprawy samochodów ciężarowych Wydziału Transportu KWP w Poznaniu przy ulicy  Podolańskiej 52. 

 Zakres wykonania prac :

1. Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym (pas przy rynnie, daszek nad bramą oraz miejsce popękanej papy) - 60 m2 

 2. Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów,kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku - 13,5 m2 

 3. Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk - 13 m2 

 4. demontaż starych haków rynnowych - 37 m, 

 5. Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z tytan-cynk półokrągłych o śr. 15 cm - 27,5 m,

 6. Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytan-cynk okrągłych o śr. 12 cm - 8 m, 

 7. Demontaż papy termozgrzewalnej pas przy rynnie - 27,5 m, 

 8. Rozebranie komina wolno stojącego - 3 m3 

 9. Ręczny transport gruzu z dachu - 3 m3 

 

 Wymagania Wystawiającego: 

 • Zamówienia realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl..
 •  KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
 •  O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto 
 •  Termin realizacji zamówienia 22.11.2019r. 
 •  Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów zawartych w treści ogłoszenia. 
 •  Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu/ przesyłki leżą po stronie wykonawcy. 
 •  Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności do 30 dni od wykonania usługi, dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres. Podstawę rozliczenia robót będzie stanowił zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru robót.
 •  Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad 
 •  Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy 
 •  Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia
 •  Kryterium oceny najniższa cena, termin wykonania, wcześniejsza terminowa realizacja tego typu zleceń
 •  Dostawca, który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty (terminowość dostaw, zgodność faktury z zamówieniem itp. Nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu 
 •  Do zamówienia nie ma zastosowanie art.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Attachments to proceedings

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 1 Naprawa pokrycia dachu budynku naprawy samochodów ciężarowych Wydz. Transportu KWP w Poznaniu. 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2461 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 133

Send a message