Proceeding: Dostawa komputerów z oprogramowaniem + akcesoria

Deadlines:
Posted : 16-10-2019 10:45:00
Placing offers: 22-10-2019 10:00:00
Opening offers : 22-10-2019 10:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

W imieniu Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ul.Narutowicza 35A,  tel. 0-83 342 60 71 do73,     fax. 0-83 342 29 13,  www.bwikwodkan.pl, e-mail sekretariat@bwikwodkan.pl   na podstawie Regulaminu postępowania dla procedury przetargowej udzielania zamówienia w BWiK„WOD-KAN” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na Dostawa sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami i oprogramowaniem

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 14  dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury; 

- termin realizacji:według SIWZ  

- gwarancja:według SIWZ 


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel 885 886 016  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
przetrar na pc.pdf pdf 354.22 2019-10-16 10:45:00 Rafał Kozłowski Proceeding
przetrar na pc.pdf pdf 345.89 2019-10-16 10:45:00 Rafał Kozłowski Ordered object

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa komputerów Dostawa PC + Laptop

przetrar na pc.pdf

1 pc. Bialskie Wodociągi i Kanalizacja "WOD-KAN" Sp. z o.o.
Gabriela Narutowicza 35 A
21-500, Biała Podlaska
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2461 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności 0% 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić. (0)
3 Dostawa 0% Koszt dostawy oraz wniesienie do magazynu po stronie dostawcy, proszę potwierdzić. (0)
4 Termin dostawy 0% Do 06 listopad 2019r. (0)
5 Gwarancja 0% w/g SIWZ (0)
Unlock the form

The number of page views - 203

Send a message