logo
Agnieszka
Pińkowska
   

AQUANET S.A.

Electronic auction: Podstawa KSB AMAROC nr PL010817 pod mieszadło Amaprop V 46-2500/54 URG / V-42-2500/44 URG. W komplecie specjalny uchwyt do opuszczania mieszadła. – 8 sztuk (ID 264848)

Starting date: 14-10-2019 14:00:00

To the end: finished

Current offer value is: 108 784.00 PLN
What is the minimum increment? 100.00 PLN
How much are the prolongations of the auction (extra times)? 3 min
From which price is increment counted? lowest
Does the offer must be placed on all positions? Yes
Kind of offer prices net
expand

icon Buyer requirements

Poznań , dnia 14.10.2019 r.  

 AQUANETS.A. 

 61-492Poznań 

 ul.Dolna Wilda 126  

 Komórka Organizacyjna EZ  

 ZAPROSZENIEDO SKŁADANIA OFERT    

1.      Przedmiotzakupu:  

 Podstawa KSB AMAROC nrPL010817 pod mieszadło Amaprop V 46-2500/54 URG / V-42-2500/44 URG. W kompleciespecjalny uchwyt do opuszczania mieszadła. – 8 sztuk    

 2.      Warunkidostawy:  

 ·        Miejscedostawy :  Magazyn, Dolna Wilda 12661-492 Poznań, między godz. 7:00 a 13:00 

 ·        Kosztydostawy po stronie dostawcy.

 ·        Ofertaw walucie PLN 

 ·        Niema możliwości negocjacji złożonej oferty. 

 ·        Ofertęnależy złożyć tylko na asortyment wymieniony w zaproszeniu ( nie uznajemyzamienników)  

·        Ofertęnależy złożyć na  papierze  firmowym na  poniższy adres    e-mail . 

 ·        Złożenieoferty przez oferenta jest jednoznacznym z akceptacją warunków określonych wzaproszeniu oraz umowie.·        W przypadku nie złożenia dokumentów w wyznaczonymterminie przez najkorzystniejszego oferenta lub rezygnacji z dalszego udziału,zamawiający ma prawo wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę. 

 ·        Wszelkie pytania proszę składać wyłącznie poprzez OPENNEXUS.

 ·        Zamawiającymoże unieważnić aukcję z uwagi na oferowanie ceny zakupu przewyższającej kwotę,którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

 3.      Warunkipłatności  

 Płatność30 dni od daty wystawienia faktury.  

 4.      Załączniki  

 Umowa 

 Informacja RODO   

 5.      Terminskładania oferty : 22.10.2019 godz.9:00 

 Osoba prowadząca rozeznanie:Agnieszka Pińkowskaagnieszka.pinkowska@aquanet.pl   
icon Buyer messages

  • Buyer has not posted additional messages ...

icon SUBJECT OF INQUIRY Odśwież widok transakcji

Offers displayed in net prices
No. Product name description and attachments Quantity /Unit
Net Price MAX /unit
1 Podstawa KSB AMAROC nr PL010817 pod mieszadło Amaprop V 46-2500/54 URG / V-42-2500/44 URG. W komplecie specjalny uchwyt do opuszczania mieszadła 8 pc. ***
Offer value:
Konkurent
***
***

Legend:

  •  Ranking place  |
  • Leading offer  |
  • Best offer (ex aequo)  |
  • Value higher than the maximum |