Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów kodzie 19 12 12 stanowiących komponent do produkcji paliwa alternatywnego (RDF)" - ZP.PN.16.2019

Deadlines:
Published : 10-10-2019 14:47:00
Placing offers : 13-11-2019 10:00:00
Offers opening : 13-11-2019 10:30:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 149.15 2019-10-10 14:47:00 Proceeding
SIWZ-191212_mt.pdf pdf 717.08 2019-10-10 14:47:00 Proceeding
Zalacznik nr 1 do SIWZ - FO.docx docx 25.81 2019-10-10 14:47:00 Proceeding
Zalacznik nr 2 - JEDZ.doc doc 187 2019-10-10 14:47:00 Proceeding
Zalacznik nr 4 - Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf pdf 1221.79 2019-10-10 14:47:00 Proceeding
Zalacznik nr 5 - wykaz uslug.doc doc 18.15 2019-10-10 14:47:00 Proceeding
Zalacznik nr 6 - wykaz narzedzi.doc doc 18.34 2019-10-10 14:47:00 Proceeding
Zalacznik nr 7 - umowa_br_wer. at_br.docx docx 52.61 2019-10-10 14:47:00 Proceeding
Zalacznik nr 8 - gr. kapitalowa.doc doc 22.95 2019-10-10 14:47:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - JEDZ.rar rar 11.75 2019-10-10 14:47:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert (2).pdf pdf 52.97 2019-11-13 13:16:39 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf.XAdES XAdES 5.88 2019-11-27 13:30:11 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 386.34 2019-11-27 13:30:11 Public message
Ponowne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf.XAdES XAdES 5.89 2019-12-10 10:09:42 Public message
Ponowne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 386.38 2019-12-10 10:09:41 Public message

Announcements

2019-12-10 10:10 Malwina Terlega Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty.

Ponowne zawiadomieni [...].XAdES

Ponowne zawiadomieni [...].pdf

2019-11-27 13:30 Malwina Terlega Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].XAdES

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2019-11-13 13:16 Malwina Terlega Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1037