Proceeding: PWiK Gliwice - Wykonanie okresowych przeglądów zgodnie z DTR agregatów prądotwórczych zainstalowanych na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach przy ul. Tomasza Edisona 16.

Deadlines:
Posted : 14-10-2019 11:35:00
Placing offers: 22-10-2019 09:00:00
Opening offers : 22-10-2019 09:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

W imieniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach, informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na  wykonanie okresowych przeglądów zgodnie z DTR  agregatów prądotwórczych zainstalowanych na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach przy ul. Tomasza Edisona16..

 1. Opis przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  okresowych przeglądów zgodnie z DTR  agregatów prądotwórczych zainstalowanych na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach przy ul. Tomasza Edisona 16.
  Zakres prac obejmuje :
  a)  Przeprowadzanie okresowych przeglądów agregatu kogeneracyjnego, zwanego dalej urządzeniem, typu: HE-SEC- 
       365/455-MG365-B o mocy 408 kVA (360kW), napięciu znamionowym 400 V, zainstalowanego na terenie Oczyszczalni
       Ścieków w Gliwicach (44-100) ul. Edisona 16,
  b)  Przeprowadzanie okresowych przeglądów agregatu kogeneracyjnego, zwanego dalej urządzeniem, typu: GA 200
       E2842 E202  napięciu znamionowym 400 V,zainstalowanego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach ( 44- 100)
       ul.Edisona 16.
  c)  Przeprowadzanie okresowych przeglądów i remontów instalacji gazowej (zasilającej) w obrębie agregatu, szafy
       sterowania i automatyki.
  d)  Po każdej wymianie oleju wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań w przepracowanym olej dla każdego z
       agregatów na obecność ( przykładowe badania oleju w załączniku).
 2. Wymagania Zamawiającego zostały opisane w Załączniku nr 2

Zamawiający wymaga:

1) Załączenie do oferty podpisanego załącznika nr 1 - Dane Wykonawcy

2) Załączenie do oferty podpisanego załącznika nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia

3) Załączenie do oferty poniższych dokumentów:

   a) potwierdzenie posiadania autoryzacji producenta kompletnego agregatu kogeneracyjnego lub posiadanie autoryzacji
       producenta kompletnego układu sterowania agregatem, uprawniającej Wykonawcę do świadczenia usług serwisowych w
       pełnym zakresie

   b) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
       działalności jest krótszy -w tym okresie co najmniej: pięć zadań polegających na prowadzeniu stałej obsługi serwisowej
       zespołu prądotwórczego zasilanego biogazem o mocy nie niższej niż 360kW:· w tym co najmniej dwóch z silnikami MAN
       serii E28. oraz trzech usług serwisowych polegających na utrzymaniu w ciągłym ruchu zespołów prądotwórczych
       osiągających roczny przebieg eksploatacyjny na poziomie nie niższym niż 8000 mth / rok. 

   c) Złożenie oświadczenia potwierdzającego dysponowanie odpowiednim sprzętem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
       wykonania zamówienia, określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2

Zamawiający załączył również

Harmonogram wykonywanych czynności podczas wykonywania serwisów.

- Przykładowe wyniki badań składu fizykochemicznego przepracowanych olejów


Zamawiający informuje, iż ilość przeglądów jest uzależniona od pracy urządzeń,szacuje się ok 18 przeglądów w okresie 2 lat.

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel (32) 428-44-08  - Pan Wojciech Koperwas

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Przykładowe wyniki badań.pdf pdf 977.61 2019-10-14 11:35:00 Agnieszka Główka Proceeding
Harmonogram.pdf pdf 423.68 2019-10-14 11:35:00 Agnieszka Główka Proceeding
Załącznik nr 2 -Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 299.15 2019-10-14 11:35:00 Agnieszka Główka Proceeding
Załącznik nr 1 - Dane Wykonawcy.docx docx 11.79 2019-10-14 11:35:00 Michał Giller Proceeding
Załącznik nr 2 -Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 299.15 2019-10-14 11:35:00 Agnieszka Główka Criterium
Załącznik nr 1 - Dane Wykonawcy.docx docx 11.79 2019-10-14 11:35:00 Michał Giller Criterium

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie okresowych przeglądów zgodnie z DTR agregatów prądotwórczych zainstalowanych na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach przy ul. Tomasza Edisona 16. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych przeglądów zgodnie z DTR agregatów prądotwórczych zainstalowanych na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach przy ul. Tomasza Edisona 16. Zakres prac obejmuje : a) Przeprowadzanie okresowych przeglądów agregatu kogeneracyjnego, zwanego dalej urządzeniem, typu: HE-SEC- 365/455-MG365-B o mocy 408 kVA (360kW), napięciu znamionowym 400 V, zainstalowanego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach (44-100) ul. Edisona 16, b) Przeprowadzanie okresowych przeglądów agregatu kogeneracyjnego, zwanego dalej urządzeniem, typu: GA 200 E2842 E202 napięciu znamionowym 400 V,zainstalowanego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach ( 44- 100) ul.Edisona 16. c) Przeprowadzanie okresowych przeglądów i remontów instalacji gazowej (zasilającej) w obrębie agregatu, szafy sterowania i automatyki. d) Po każdej wymianie oleju wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań w przepracowanym olej dla każdego z agregatów na obecność ( przykładowe badania oleju w załączniku). Wymagania Zamawiającego zostały opisane w Załączniku nr 2 18 service Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Rybnicka 47
44-100, Gliwice
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2461 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value (Buyer requires the attachment of a file)

Załącznik nr 2 -Opis [...].pdf

Załącznik nr 1 - Dan [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 223

Send a message