Proceeding: Dostawa sit poliuretanowych kołkowych na pokład przesiewacza WP.

Krzysztof Widz
Zower Sp. z o.o.
Deadlines:
Posted : 03-10-2019 12:05:00
Placing offers: 09-10-2019 20:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Zapraszamy do ofertowania. Postępowanie dotyczy dostawy sit poliuretanowych kołkowych stosowanych na pokładzie przesiewacza WP

Specyfikacja:

- Sito poliuretanowe zbrojone stalowymi profilami, jednowarstwowe, przyburtowe,

- Wymiar: 750x190x30mm, 

- Mocowanie kołkiem B30,

- Zaczepy na kołki tylko z jednego boku 750mm, odległość między zaczepami 150mm,

- Szczeliny 1,5x16mm (lub 1,5x12mm) równoległe do boku 190mm

- 5 segmentów ze szczelinami 


W przypadku pytań:  

- Informacje techniczne: Marcin Dudek 519 175 145 

lub kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"  

- Związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej OpenNexus

Spółka Zower należy do grupy kapitałowej PGE. W załączniku pliki z wytycznymi obowiązującymi w GK PGE oraz wzór zamówienia obowiązujący w Spółce Zower.


1. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy i wolny od wad.

2. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu towaru na koszt Wykonawcy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wybrania oferenta.

4. Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w zaproszeniu.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
wytyczne obowiązujących w GK PGE.pdf pdf 170.27 2019-10-03 12:05:00 Krzysztof Widz Proceeding
wzór zamówienia obowiązujący w Zower Sp. z o.o..pdf pdf 237.72 2019-10-03 12:05:00 Krzysztof Widz Proceeding
sito kołkowe.jpg jpg 3062.03 2019-10-03 12:05:00 Krzysztof Widz Ordered object
sito kołkowe 3.jpg jpg 3134.25 2019-10-03 12:05:00 Krzysztof Widz Ordered object
sito kołkowe 2.jpg jpg 2737.32 2019-10-03 12:05:00 Krzysztof Widz Ordered object

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Sito poliuretanow przyburtowe Specyfikacja w opisie. W załączniku zdjęcia poglądowe używanego sita.

sito kołkowe.jpg

sito kołkowe 3.jpg

sito kołkowe 2.jpg

6 pc. Zakład Zower Sp. z o.o.
Ul. Furgoła 159
44-230, Czerwionka-Leszczyny
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2831 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni licząc od dnia prawidłowo wystawionej i dostarczonej do siedziby zamawiającego faktury, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić. W innym wypadku proszę podać koszt dostawy. (0)
4 Termin realizacji - Proszę podać termin wykonania i dostawy sit. (0)
5 Referencje - Prosimy dołączyć listy referencyjne od klientów o zrealizowaniu podobnych usług z ostatnich 48 miesięcy. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
6 Specyfikacja - Proszę dołączyć specyfikację oferowanego sita (0)
Unlock the form

The number of page views - 164

Send a message