Proceeding: Adaptacja i modernizacja pomieszczeń Medyka w ZZOZ w Wadowicach, znak: 44/RC/ZP/ZZOZ/2019

Deadlines:
Posted : 02-10-2019 15:05:00
Placing offers: 15-10-2019 10:00:00
Opening offers : 15-10-2019 10:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

W imieniu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na adaptację i modernizację pomieszczeń Medyka w ZZOZ w Wadowicach, 

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków. 

Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 60 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;

- termin realizacji: 7 tygodni od dnia przejęcia placu budowy;  

- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy;  

- gwarancja: proszę o potwierdzenie objęcia gwarancją przez min 24 miesiące;  


W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel 33 87 21 240

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 225.36 2019-10-02 15:05:00 Katarzyna Grzybczyk Proceeding
Projekt umowy.pdf pdf 214.76 2019-10-02 15:05:00 Katarzyna Grzybczyk Proceeding
Formularz ofertowy.docx docx 150.08 2019-10-02 15:05:00 Katarzyna Grzybczyk Ordered object
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 139.14 2019-10-02 15:05:00 Katarzyna Grzybczyk Criterium
STWiOR.pdf pdf 256.48 2019-10-02 15:05:00 Katarzyna Grzybczyk Criterium
Przedmiar robót.pdf pdf 104.95 2019-10-02 15:05:00 Katarzyna Grzybczyk Criterium
Informacja o wyborze najorzystniejszej oferty.pdf pdf 132.39 2019-10-16 14:30:26 Katarzyna Grzybczyk Public message
Informacja o modyfikacji.pdf pdf 215.42 2019-10-14 16:00:27 Katarzyna Grzybczyk Public message
Zmodyfikowany Załącznik nr 5.pdf pdf 247.22 2019-10-14 16:00:30 Katarzyna Grzybczyk Public message
Informacja o modyfikacji.pdf pdf 127.71 2019-10-14 14:41:05 Katarzyna Grzybczyk Public message
Zmodyfikowany Załącznik nr 5.pdf pdf 247.21 2019-10-14 14:41:05 Katarzyna Grzybczyk Public message
Informacja o zmianie terminu.pdf pdf 102.41 2019-10-10 09:22:12 Katarzyna Grzybczyk Public message
Informacja o modyfikacji.pdf pdf 105.32 2019-10-07 11:32:23 Katarzyna Grzybczyk Public message

Announcements

2019-10-16 14:30 Katarzyna Grzybczyk Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2019-10-14 16:00 Katarzyna Grzybczyk Informacja o modyfikacji zapytania ofertowego

Informacja o modyfik [...].pdf

Zmodyfikowany Załącz [...].pdf

2019-10-10 09:22 Katarzyna Grzybczyk Informacja o zmianie terminu składania ofert

Informacja o zmianie [...].pdf

2019-10-07 11:32 Katarzyna Grzybczyk Informacja o modyfikacji

Informacja o modyfik [...].pdf

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Adaptacja i modernizacja pomieszczeń Medyka w ZZOZ w Wadowicach -

Formularz ofertowy.d [...].docx

1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2831 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 60% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 60 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Gwarancja - min. 24 Miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy (Buyer requires the attachment of a file) (0)
5 Przedmiar/kosztorys - proszę o wypełnienie i załączenie kosztorysu wg załączonego przedmiaru (Buyer requires the attachment of a file)

Szczegółowy opis prz [...].pdf

STWiOR.pdf

Przedmiar robót.pdf

(0)
6 Termin realizacji 40% max 7 tygodni od przejęcia placu budowy proszę o wypełnienie w Formularzu oferowym (0)
Unlock the form

The number of page views - 329

Send a message