Proceeding: BUDOWA OBWODNICY WIĘCBORKA - opracowanie studium techniczno - ekonomiczno – środowiskowego (POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO)

Agata Walenczykowska
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Division: ZDW w Bydgoszczy
Deadlines:
Posted : 27-09-2019 09:24:00
Placing offers: 07-10-2019 09:45:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

  • PRZETARG NIEOGRANICZONY
  • nr postępowania: ZDW.N4.361.46.2019 
  • zamówienie nie przekracza równowartości kwoty 221 000 € 
  • OFERTY należy składać w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego: Bydgoszcz, ul. Dworcowa 80 (SEKRETARIAT)
  • OTWARCIE OFERT: 07.10.2019 r. godz. 10:00 sala nr 17 I piętro

Announcements

2019-11-08 14:18 Agata Walenczykowska OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELE [...].html

2019-10-31 07:32 Agata Walenczykowska INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

BIP.pdf

2019-10-07 10:31 Agata Walenczykowska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

przebieg przetargu.p [...].pdf

2019-10-01 14:28 Agata Walenczykowska ODPOWIEDŹ NA PYTANIE - dodanie OPZ załącznika nr 8 do SIWZ

BRN3C2AF41C6122_0332 [...].pdf

OPZ.docx

The number of page views - 187

Send a message