Proceeding: ZP/91/2019 - Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych w 8 pakietach dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Deadlines:
Published : 18-09-2019 15:47:00
Placing offers : 21-10-2019 09:00:00
Offers opening : 21-10-2019 09:05:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 240.84 2019-09-18 15:47:00 Proceeding
SIWZ 91.pdf pdf 1194.7 2019-09-18 15:47:00 Proceeding
Załącznik 1 - formularz ofertowy.doc doc 104 2019-09-18 15:47:00 Proceeding
Załącznik 2 - JEDZ.doc doc 184.5 2019-09-18 15:47:00 Proceeding
zał. nr 3 do SIWZ- opis przedmiotu zamówienia.zip zip 144.82 2019-09-18 15:47:00 Proceeding
Załącznik 4 -projekt_umowy.pdf pdf 888.97 2019-09-18 15:47:00 Proceeding
1. Pytania i odp..pdf pdf 759.35 2019-09-27 10:56:41 Public message
2. Pytania i odp..pdf pdf 778.92 2019-10-09 16:16:19 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 676.14 2019-10-21 10:41:39 Public message
Pakiet 6 modyf 16.10.2019 .xls xls 107 2019-10-16 15:24:22 Public message
modyfikacja zal. nr 3 - pakiet 6.pdf pdf 635.54 2019-10-16 15:24:12 Public message
Zawiadomienie o wynikach postępowania.pdf pdf 811.68 2019-11-20 16:22:28 Public message

Announcements

2019-11-20 16:22 Marzena Landowska Zawiadomienie o wynikach postępowania

Zawiadomienie o wyni [...].pdf

2019-10-21 10:41 Marzena Landowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-10-16 15:24 Marzena Landowska 1. Modyfikacja zał. nr 3 do SIWZ w zakresie pakietu 6

Pakiet 6 modyf 16.10 [...].xls

modyfikacja zal. nr [...].pdf

2019-10-09 16:16 Marzena Landowska 2. Odpowiedzi na pytania

2. Pytania i odp..pd [...].pdf

2019-09-27 10:57 Marzena Landowska 1. Odpowiedzi na pytania

1. Pytania i odp..pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 846