Proceeding: USŁUGA POLEGAJĄCA NA UDZIELENIU KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 10.000.000 ZŁ NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI W 2019 ROKU, Z TERMINEM SPŁATY W LATACH 2021 – 2029

Beata Rembisz
Urząd Gminy Pruszcz Gdański Department: Zamówienia Publiczne
Deadlines:
Posted : 17-09-2019 11:19:00
Placing offers: 18-10-2019 10:00:00
Opening offers : 18-10-2019 12:00:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
załaczniki do siwz w wersji edytowalnej.doc doc 181 2019-09-17 11:19:00 Beata Rembisz Proceeding
załaczniki do oceny zdolności.zip.004 004 4492.97 2019-09-17 11:19:00 Beata Rembisz Proceeding
załaczniki do oceny zdolności.zip.003 003 20480 2019-09-17 11:19:00 Beata Rembisz Proceeding
załaczniki do oceny zdolności.zip.002 002 20480 2019-09-17 11:19:00 Beata Rembisz Proceeding
załaczniki do oceny zdolności.zip.001 001 20480 2019-09-17 11:19:00 Beata Rembisz Proceeding
zalaczniki do siwz.pdf pdf 1118.82 2019-09-17 11:19:00 Beata Rembisz Proceeding
siwz.pdf pdf 741.41 2019-09-17 11:19:00 Beata Rembisz Proceeding
projekt umowy.pdf pdf 416.65 2019-09-17 11:19:00 Beata Rembisz Proceeding
ogloszenie o zamówieniu.pdf pdf 126.38 2019-09-17 11:19:00 Beata Rembisz Proceeding
JEDZ w wersji edytowalnej.doc doc 184 2019-09-17 11:19:00 Beata Rembisz Proceeding
wynik.pdf pdf 489.57 2019-10-25 12:11:08 Beata Rembisz Public message
inf.pdf pdf 452.21 2019-10-18 14:42:14 Beata Rembisz Public message
pytania2.pdf pdf 1805.63 2019-10-08 13:25:32 Beata Rembisz Public message
Uchwała XII.99.2019 z dnia 27 września 2019r. zmiana WPF.pdf pdf 5731.88 2019-10-01 12:31:23 Beata Rembisz Public message
Uchwała XII.101.2019 z dnia 27 września 2019r. w sprawie zaciagnięcia kredytu.pdf pdf 580.92 2019-10-01 12:31:23 Beata Rembisz Public message
Uchwała XII.98.2019 z dnia 27 września 2019r. zmiana budzetu 2019.pdf pdf 10302.78 2019-10-01 12:31:24 Beata Rembisz Public message
wyjaśnienia 01.10.2019.pdf pdf 2351.6 2019-10-01 12:31:24 Beata Rembisz Public message

Announcements

2019-10-25 12:11 Beata Rembisz W załączniku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

wynik.pdf

2019-10-18 14:42 Beata Rembisz Informacja z otwarcia ofert

inf.pdf

2019-10-08 13:26 Beata Rembisz W załączniku odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 08.10.2019r

pytania2.pdf

2019-10-01 12:32 Beata Rembisz W załączeniu wyjaśnienia z dnia 1.10.2019 wraz z załącznikami.

Uchwała XII.99.2019 [...].pdf

Uchwała XII.101.2019 [...].pdf

Uchwała XII.98.2019 [...].pdf

wyjaśnienia 01.10.20 [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 409

Send a message