Proceeding: ZP.271.26.2019 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Kartuzy

Karol Keller
Gmina Kartuzy
Deadlines:
Posted : 09-09-2019 11:42:00
Placing offers: 11-10-2019 12:00:00
Opening offers : 11-10-2019 12:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawcy. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.  


Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie_o_zamowieniu_2019-OJS173-422470-pl.pdf pdf 188.15 2019-09-09 11:42:00 Proceeding
26_19_siwz.pdf pdf 256.47 2019-09-09 11:42:00 Proceeding
26_19_zal_1.doc doc 185.5 2019-09-09 11:42:00 Proceeding
26_19_zal_2.zip zip 1234.8 2019-09-09 11:42:00 Proceeding
26_19_zal_4a_wzor_umowy SEKTOR 1.pdf pdf 161.46 2019-09-09 11:42:00 Proceeding
26_19_zal_4b_wzor_umowy SEKTOR 2.pdf pdf 183.9 2019-09-09 11:42:00 Proceeding
26_19_zal_5a_SOPZ transport i zagospodarowanie Sektor I.pdf pdf 232.12 2019-09-09 11:42:00 Proceeding
26_19_zal_5a_SOPZ transport i zagospodarowanie Sektor II.pdf pdf 256.58 2019-09-09 11:42:00 Proceeding
26_19_zal_6.doc doc 41 2019-09-09 11:42:00 Proceeding
26_19_zal_7.doc doc 258.5 2019-09-09 11:42:00 Proceeding
26_19_zal_8.doc doc 81 2019-09-09 11:42:00 Proceeding
zal_9_do_siwz_regulamin_platformazakupowa_pl.pdf pdf 670.07 2019-09-09 11:42:00 Proceeding
zatwierdzenie-26.pdf pdf 60.96 2019-12-06 12:22:16 Public message
26_19_inf_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 302.74 2019-10-11 14:32:48 Public message
26_19_m_1.pdf pdf 914.02 2019-09-30 18:52:12 Public message
26_19_zal_4a_wzor_umowy SEKTOR 1_zmodyfikowany.pdf pdf 161.55 2019-09-30 18:52:12 Public message
26_19_zal_4b_wzor_umowy SEKTOR 2_zmodyfikowany.pdf pdf 183.9 2019-09-30 18:52:12 Public message
26_19_zal_5a_SOPZ transport i zagospodarowanie Sektor I_zmodyfikowany.pdf pdf 234.12 2019-09-30 18:52:12 Public message
26_19_zal_5b_SOPZ transport i zagospodarowanie Sektor II_zmodyfikowany.pdf pdf 258.62 2019-09-30 18:52:12 Public message
sprostowanie 2019-OJS175-427026-pl.pdf pdf 84.28 2019-09-11 10:42:54 Public message

Announcements

2019-12-06 12:22 Małgorzata Szymańska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

zatwierdzenie-26.pdf

2019-10-11 14:33 Karol Keller Informacja z otwarcia ofert

26_19_inf_z_otwarcia [...].pdf

2019-09-30 18:52 Karol Keller Treść modyfikacji nr 1 do SIWZ z dnia 30.09.2019 r. wraz z załącznikami.

26_19_m_1.pdf

26_19_zal_4a_wzor_um [...].pdf

26_19_zal_4b_wzor_um [...].pdf

26_19_zal_5a_SOPZ tr [...].pdf

26_19_zal_5b_SOPZ tr [...].pdf

2019-09-11 10:43 Karol Keller Treść sprostowania ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w Dzienniku Wspólnot Europejskich z dnia 11.09.2019 r.

sprostowanie 2019-OJ [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 3

Send a message to buyer