Proceeding: Zakup stanowiska zaworu z pozycjonerem.

Krzysztof Czapiga
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Division: Sekcja zaopatrzenia
Deadlines:
Posted : 04-09-2019 12:45:00
Placing offers: 11-09-2019 12:44:00
Opening offers : 11-09-2019 12:49:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Akademia Marynarki Wojennej w Gdynia poszukuje dostawców stanowiska zaworu z pozycjonerem.

Stanowisko powinno:

 -  być wyposażone w zawór z pozycjonerem,

-   posiadać pulpit sterowniczo-kontrolny umożliwiający: 

    a) odczytaktualnego położenia zaworu, 

    b) regulację położeniazaworu, 

 -  być wyposażone w manometry nadolocie i wylocie zaworu.  

 Elementy stanowiska (zawór z pozycjonerem,manometry) mają być wkomponowane w rurociąg (o średnicy 30 mm) istniejącej wLaboratorium Eksploatacji Siłowni Okrętowej AMW instalacji paliwowej.   

 Dostawcazapewnia transport ww. stanowiska do zamawiającego, przeprowadzi uruchomieniestanowiska oraz szkolenie personelu w zakresie obsługi stanowiska.

Z firma która złoży najkorzystniejszą ofertę i będzie spełniać on wymogi zamawiającego  zostanie podpisana umowa.   

Wzór umowy w załączniku. 

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
3-Umowa - stanowiska zaworu z pozycjonometrem.doc doc 103.5 2019-09-04 12:45:00 Krzysztof Czapiga Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Stanowiska zaworu z pozycjonerem. - 1 pc. AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM.BOHATERÓW WESTERPLATTE
Inż. J. Śmidowicza 69
81-127, Gdynia
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2344 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 150

Send a message