Proceeding: Zakup stanowiska regulatorów prędkości obrotowej silników okrętowych.

Krzysztof Czapiga
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Division: Sekcja zaopatrzenia
Deadlines:
Posted : 04-09-2019 12:38:00
Placing offers: 11-09-2019 12:36:00
Opening offers : 11-09-2019 12:41:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Akademia Marynarki Wojennej w Gdynia poszukuje dostawców stanowiska regulatorów prędkości obrotowej silników okrętowych.

Stanowisko powinno:

 -  umożliwiać symulację pracy regulatorów prędkości obrotowej silników okrętowych, 

 -  być wyposażone w mechanicznyregulator obrotów, 

 -  być wyposażone welektroniczny regulator obrotów, 

 -  być wyposażone w model pompywtryskowej sterowanej regulatorami obrotów, 

 -  być wyposażone w silnikelektryczny napędzający mechaniczny regulator obrotów,

-   być wyposażone w falowniksilnika elektrycznego napędzającego mechaniczny regulator obrotów,

 -  być wyposażone w sterownikPLC symulujący funkcje elektronicznego regulatora obrotów, 

 -  być wyposażone wpotencjometr symulujący obciążenie silnika okrętowego, 

 -  być wyposażone w dotykowypanel operatorski umożliwiający zadawanie i odczytywanie parametrów stanowiska. 

  Zalecanym regulatorem prędkości jest regulator UG-8.Maksymalnewymiary stanowiska: szerokość 1 m, długość 1,5 m.Stanowiskopowinno być posadowione na stole.  

 Dostawca zapewnia transport ww.stanowiska do zamawiającego, przeprowadzi uruchomienie stanowiska orazszkolenie personelu w zakresie obsługi stanowiska. 

Z firma która złoży najkorzystniejszą ofertę i będzie spełniać on wymogi zamawiającego  zostanie podpisana umowa.  Wzór umowy w załączniku.

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
3-Umowa -dostawę stanowiska regulatorów prędkości obrotowej silników okrętowych..doc doc 103.5 2019-09-04 12:38:00 Krzysztof Czapiga Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 stanowiska regulatorów prędkości obrotowej silników okrętowych. - 1 pc. AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM.BOHATERÓW WESTERPLATTE
Inż. J. Śmidowicza 69
81-127, Gdynia
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2344 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 163

Send a message