Proceeding: Zakup stanowiska regulatorów prędkości obrotowej silników okrętowych.

Krzysztof Czapiga
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Division: Sekcja zaopatrzenia
Deadlines:
Posted : 04-09-2019 12:38:00
Placing offers: 11-09-2019 12:36:00
Opening offers : 11-09-2019 12:41:00

Requirements and specifications

Akademia Marynarki Wojennej w Gdynia poszukuje dostawców stanowiska regulatorów prędkości obrotowej silników okrętowych.

Stanowisko powinno:

 -  umożliwiać symulację pracy regulatorów prędkości obrotowej silników okrętowych, 

 -  być wyposażone w mechanicznyregulator obrotów, 

 -  być wyposażone welektroniczny regulator obrotów, 

 -  być wyposażone w model pompywtryskowej sterowanej regulatorami obrotów, 

 -  być wyposażone w silnikelektryczny napędzający mechaniczny regulator obrotów,

-   być wyposażone w falowniksilnika elektrycznego napędzającego mechaniczny regulator obrotów,

 -  być wyposażone w sterownikPLC symulujący funkcje elektronicznego regulatora obrotów, 

 -  być wyposażone wpotencjometr symulujący obciążenie silnika okrętowego, 

 -  być wyposażone w dotykowypanel operatorski umożliwiający zadawanie i odczytywanie parametrów stanowiska. 

  Zalecanym regulatorem prędkości jest regulator UG-8.Maksymalnewymiary stanowiska: szerokość 1 m, długość 1,5 m.Stanowiskopowinno być posadowione na stole.  

 Dostawca zapewnia transport ww.stanowiska do zamawiającego, przeprowadzi uruchomienie stanowiska orazszkolenie personelu w zakresie obsługi stanowiska. 

Z firma która złoży najkorzystniejszą ofertę i będzie spełniać on wymogi zamawiającego  zostanie podpisana umowa.  Wzór umowy w załączniku.

Delivery address

The delivery address is given in the section subject of the procedure at the purchase position

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 stanowiska regulatorów prędkości obrotowej silników okrętowych. - 1 pc. AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM.BOHATERÓW WESTERPLATTE
Inż. J. Śmidowicza 69
81-127, Gdynia
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3396 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 92

Send a message