Proceeding: Zakup Stanowiska okrętowej chłodnicy płytowej

Krzysztof Czapiga
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Division: Sekcja zaopatrzenia
Deadlines:
Posted : 04-09-2019 12:12:00
Placing offers: 11-09-2019 12:02:00
Opening offers : 11-09-2019 12:07:00

Requirements and specifications

Akademia Marynarki Wojennej w Gdynia poszukuje dostawców stanowiska okrętowej chłodnicy płytowej. 

Stanowisko powinno: 

 - być wyposażone w okrętową chłodnicę płytową o powierzchni wymiany ciepła odpowiadającej 12 m2 powierzchni wymiany ciepła chłodnicy rurowej,

- umożliwiać wymianę ciepła pomiędzy wodą słodką i wodą morską układu chłodzenia silnika okrętowego 6AL20/24, zamontowanego na stanowisku laboratoryjnym Laboratorium Eksploatacji Siłowni Okrętowej AMW,

- umożliwiać zamienną pracę stanowiska okrętowej chłodnicy płytowej lub istniejącej chłodnicy rurowej,

- być wyposażone w przepływomierz wody słodkiej zamontowany na rurociągu o średnicy zew. 78 mm,

- być wyposażone w przepływomierz wody morskiej zamontowany na rurociągu o średnicy zew. 78 mm,

być wyposażone w czujniki temperatury wody słodkiej i morskiej zamontowane na dolocie i wylocie chłodnicy płytowej,

- być wyposażone w panel operatorski umożliwiający odczyty i rejestrację parametrów stanowiska (natężenia przepływu oraz temperatury). Dostawca zapewnia transport i montaż elementów ww. stanowiska u zamawiającego, przeprowadzi uruchomienie stanowiska oraz szkolenie personelu w zakresie obsługi stanowiska.  

Z firma która złoży najkorzystniejszą ofertę i będzie spełniać on wymogi zamawiającego  zostanie podpisana umowa.  Wzór umowy w załączniku. 

Delivery address

The delivery address is given in the section subject of the procedure at the purchase position

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Stanowisko okrętowej chłodnicy płytowej - 1 pc. AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM.BOHATERÓW WESTERPLATTE
Inż. J. Śmidowicza 69
81-127, Gdynia
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3396 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 90

Send a message