Proceeding: Zakup Stanowiska okrętowej chłodnicy płytowej

Krzysztof Czapiga
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Division: Sekcja zaopatrzenia
Deadlines:
Posted : 04-09-2019 12:12:00
Placing offers: 11-09-2019 12:02:00
Opening offers : 11-09-2019 12:07:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Akademia Marynarki Wojennej w Gdynia poszukuje dostawców stanowiska okrętowej chłodnicy płytowej. 

Stanowisko powinno: 

 - być wyposażone w okrętową chłodnicę płytową o powierzchni wymiany ciepła odpowiadającej 12 m2 powierzchni wymiany ciepła chłodnicy rurowej,

- umożliwiać wymianę ciepła pomiędzy wodą słodką i wodą morską układu chłodzenia silnika okrętowego 6AL20/24, zamontowanego na stanowisku laboratoryjnym Laboratorium Eksploatacji Siłowni Okrętowej AMW,

- umożliwiać zamienną pracę stanowiska okrętowej chłodnicy płytowej lub istniejącej chłodnicy rurowej,

- być wyposażone w przepływomierz wody słodkiej zamontowany na rurociągu o średnicy zew. 78 mm,

- być wyposażone w przepływomierz wody morskiej zamontowany na rurociągu o średnicy zew. 78 mm,

być wyposażone w czujniki temperatury wody słodkiej i morskiej zamontowane na dolocie i wylocie chłodnicy płytowej,

- być wyposażone w panel operatorski umożliwiający odczyty i rejestrację parametrów stanowiska (natężenia przepływu oraz temperatury). Dostawca zapewnia transport i montaż elementów ww. stanowiska u zamawiającego, przeprowadzi uruchomienie stanowiska oraz szkolenie personelu w zakresie obsługi stanowiska.  

Z firma która złoży najkorzystniejszą ofertę i będzie spełniać on wymogi zamawiającego  zostanie podpisana umowa.  Wzór umowy w załączniku. 

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
3-Umowa - stanowisko okretowej chłodnicy płytowej.doc doc 103.5 2019-09-04 12:12:00 Krzysztof Czapiga Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Stanowisko okrętowej chłodnicy płytowej - 1 pc. AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM.BOHATERÓW WESTERPLATTE
Inż. J. Śmidowicza 69
81-127, Gdynia
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2344 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 156

Send a message