Proceeding: Zakup stanowiska regulacji zaworów rozprężnych, presostatów i termostatów.

Krzysztof Czapiga
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Division: Sekcja zaopatrzenia
Deadlines:
Posted : 04-09-2019 11:51:00
Placing offers: 11-09-2019 11:51:00
Opening offers : 11-09-2019 11:56:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Akademia Marynarki Wojennej w Gdynia poszukuje dostawców stanowiska regulacji zaworów rozprężnych, presostatów i termostatów.

Stanowisko: 

 -  do badania presostatówpowinno zawierać sprężarkę włączaną oraz wyłączaną przez presostaty: minimalny,maksymalny oraz różnicowy. Stanowisko powinno umożliwiać pomiar analogowyciśnienia na ssaniu (wakuometr) oraz na tłoczeniu (manometr).

 - do badania zaworówrozprężnych powinno stanowić układ chłodniczy: sprężarka (najlepiej hermetyczna),skraplacz, zestaw przynajmniej trzech zaworów rozprężnych (AZR, TZR orazsterowanego elektronicznie). Każdy z zaworów powinien mieć zawór odcinający na wejściu. Stanowisko powinnoumożliwiać pomiar elektroniczny parametrów takich jak: temperatura w komorze chłodniczej (parownik), ciśnienia na ssaniu oraz tłoczeniu sprężarki,z możliwością wizualizacji, rejestracji i archiwizacji danych pomiarowych. 

 - do badania termostatów powinnozawierać układ umożliwiający utrzymywanie temperatury o zadanych wartościach. 

  Dostawcazapewnia transport ww. stanowiska do zamawiającego, przeprowadzi uruchomieniestanowiska oraz szkolenie personelu w zakresie obsługi stanowiska. 

Z firma która złoży najkorzystniejszą ofertę i będzie spełniać on wymogi zamawiającego  zostanie podpisana umowa.  

Wzór umowy w załączniku. 

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
UMOWA NA STANOWISKO REGULACJI ZAWOR.doc doc 103.5 2019-09-04 11:51:04 Krzysztof Czapiga Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 stanowiska regulacji zaworów rozprężnych, presostatów i termostatów - 1 pc. AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM.BOHATERÓW WESTERPLATTE
Inż. J. Śmidowicza 69
81-127, Gdynia
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2344 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 174

Send a message