Proceeding: Zakup stanowiska regulacji zaworów rozprężnych, presostatów i termostatów.

Krzysztof Czapiga
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Division: Sekcja zaopatrzenia
Deadlines:
Posted : 04-09-2019 11:51:00
Placing offers: 11-09-2019 11:51:00
Opening offers : 11-09-2019 11:56:00

Requirements and specifications

Akademia Marynarki Wojennej w Gdynia poszukuje dostawców stanowiska regulacji zaworów rozprężnych, presostatów i termostatów.

Stanowisko: 

 -  do badania presostatówpowinno zawierać sprężarkę włączaną oraz wyłączaną przez presostaty: minimalny,maksymalny oraz różnicowy. Stanowisko powinno umożliwiać pomiar analogowyciśnienia na ssaniu (wakuometr) oraz na tłoczeniu (manometr).

 - do badania zaworówrozprężnych powinno stanowić układ chłodniczy: sprężarka (najlepiej hermetyczna),skraplacz, zestaw przynajmniej trzech zaworów rozprężnych (AZR, TZR orazsterowanego elektronicznie). Każdy z zaworów powinien mieć zawór odcinający na wejściu. Stanowisko powinnoumożliwiać pomiar elektroniczny parametrów takich jak: temperatura w komorze chłodniczej (parownik), ciśnienia na ssaniu oraz tłoczeniu sprężarki,z możliwością wizualizacji, rejestracji i archiwizacji danych pomiarowych. 

 - do badania termostatów powinnozawierać układ umożliwiający utrzymywanie temperatury o zadanych wartościach. 

  Dostawcazapewnia transport ww. stanowiska do zamawiającego, przeprowadzi uruchomieniestanowiska oraz szkolenie personelu w zakresie obsługi stanowiska. 

Z firma która złoży najkorzystniejszą ofertę i będzie spełniać on wymogi zamawiającego  zostanie podpisana umowa.  

Wzór umowy w załączniku. 

Delivery address

The delivery address is given in the section subject of the procedure at the purchase position

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 stanowiska regulacji zaworów rozprężnych, presostatów i termostatów - 1 pc. AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM.BOHATERÓW WESTERPLATTE
Inż. J. Śmidowicza 69
81-127, Gdynia
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3396 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 97

Send a message