Proceeding: Wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania (PU4), wraz z pracami dodatkowymi dwóch autobusów szynowych typu 218Mc o numerach SA133-019 oraz SA133-020

Elżbieta Dąbrowska
POLREGIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Department: Podlaski Zakład w Białymstoku
Deadlines:
Posted : 04-09-2019 10:15:00
Placing offers: 31-10-2019 10:00:00
Opening offers : 31-10-2019 10:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawcy. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.  


Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Zmiana do SIWZ_21.10.2019.pdf pdf 41.05 2019-10-22 09:37:51 Elżbieta Dąbrowska Proceeding
Zmiana do ogłoszenia.pdf pdf 72.81 2019-10-11 15:00:56 Elżbieta Dąbrowska Proceeding
Zmiana do ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 72.41 2019-10-14 09:17:45 Elżbieta Dąbrowska Proceeding
2019.10.14_Zmiana do SIWZ.pdf pdf 34.45 2019-10-14 08:06:36 Elżbieta Dąbrowska Proceeding
Wyjaśnienia dot. treści SIWZ.pdf pdf 360.69 2019-10-11 09:50:19 Elżbieta Dąbrowska Proceeding
2019.10.02_Zmiana do ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 72.27 2019-10-02 11:08:27 Elżbieta Dąbrowska Proceeding
2019.10.02_Zmiana do SIWZ.pdf pdf 34.1 2019-10-02 11:09:32 Elżbieta Dąbrowska Proceeding
2019.09.13_Zmiana do SIWZ.pdf pdf 44.97 2019-09-13 12:22:11 Elżbieta Dąbrowska Proceeding
2019.09.13_Zmiana do ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 71.03 2019-09-13 11:58:40 Elżbieta Dąbrowska Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 133.43 2019-09-04 10:15:00 Elżbieta Dąbrowska Proceeding
SIWZ.pdf pdf 2795.23 2019-09-04 10:15:00 Elżbieta Dąbrowska Proceeding
Załączniki w formie edytowalnej.docx docx 52.1 2019-09-04 10:15:00 Elżbieta Dąbrowska Proceeding
Wzór formularza JEDZ.docx docx 50.09 2019-09-04 10:15:00 Elżbieta Dąbrowska Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 43.92 2019-10-31 13:22:27 Elżbieta Dąbrowska Public message

Announcements

2019-10-31 13:23 Elżbieta Dąbrowska Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 839

Send a message