Proceeding: “Montaż przycisków sterownia z naprawą ramion 2 szlabanów automatycznych NICE SIGNO w obiekcie WRD KSP przy ul. Karolkowej 46.”(WZP-678/MW/19)

Wojciech Kupidura
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Posted : 03-09-2019 15:07:00
Placing offers: 11-09-2019 12:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Wymagane dokumenty i oświadczenia będących integralną częścią składanej oferty:

- Oferta sporządzona  w języku polskim winna zawierać: cenę netto i brutto w PLN i potwierdzenie pozostałych warunków niniejszego zapytania.

Po podpisaniu oferty, zawierającej pełen zakres zapytania, przez uprawnioną osobę jej skan należy załączyć na stronie platformy.

Kryterium wyboru oferty: 100% cena brutto usługi

Celem określania zakresu usługi możliwa wizja lokalna po uzgodnieniu z użytkownikiem:

-wejście na obiekt -WRD KSP Karolkowa 46 p. Melania Bogusz tel.22 60 377-13/ p. ŁukaszKulesza tel. 22 60 377-19 (od 7do15).

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie WZP-678-MW-19 UZUPEŁNIENIE.pdf pdf 371.14 2019-09-09 11:21:53 Wojciech Kupidura Proceeding
Ogłoszenie WZP-678-MW-19 UZUPEŁNIENIE.pdf pdf 371.14 2019-09-09 11:22:13 Wojciech Kupidura Ordered object

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 “Montaż przycisków sterownia z naprawą ramion 2 szlabanów automatycznych NICE SIGNO w obiekcie WRD KSP przy ul. Karolkowej 46.”(WZP-678/MW/19)UZUPEŁNIENIE Montaż przycisków sterownia z naprawą ramion 2 szlabanów automatycznych NICE SIGNO polegający na montażu dwóch przycisków sterownia pod biurkiem z podglądem z monitoringu wjazdu w pom. Magazynu Techniki Policyjnej WRD KSP wraz z wyminą istniejących przycisków, montażem 2 puszek izolacyjnych, ułożeniu kabla sterującego (ok. 50 mb -w rurkach izolacyjnych na zewnątrz i w listwach ochronnych wewnątrz pomieszczeń), przeglądzie konserwacyjnym obu szlabanów z wymianą niesprawnych elementów (w tym wymiana ramion na ramiona z oświetlenia ostrzegawczym oraz zakres niezbędnych prac po uszkodzeniu mechanicznym dnia 04.09.19 –wyrwaniu z posadowienia lewego od ul. Karolkowej szlabanu) wraz regulacją i uruchomieniem szlabanów. Możliwa wizja lokalna po uzgodnieniu z użytkownikiem. Ogłoszenie WZP-678/MW/19 UZUPEŁNIENIE

Ogłoszenie WZP-678-M [...].pdf

1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2344 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury , proszę potwierdzić (0)
3 Kompletnośc oferty - Czy załączano skan oferty podpisanej przez upoważnioną osobę i potwierdzającej wszystkie warunki zapytania ofertowego? proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 207

Send a message