Proceeding: Przetarg nieograniczony - procedura krajowa, nr postępowania 26/PN/2019 - dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu na okres 12 miesięcy

Deadlines:
Posted : 30-08-2019 12:55:00
Placing offers: 11-09-2019 10:00:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Termin składania ofert :09.09.2019r. godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert:  09.09.2019r. godz. godz: 11:00

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ - do 04.09.2019r.

Miejsce składania ofert: SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu, ul. Katowicka 66a, 45-061 Opole, Sekretariat.

Announcements

2019-09-18 14:16 Beata Kopeć Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wynik.pdf

2019-09-11 14:51 Beata Kopeć Informacja na podstawie art. 86 ust 5 PZP

Informacja na podst. [...].pdf

2019-09-09 13:53 Beata Kopeć Sprostowanie do Wyjaśnienia treści SIWZ z 05.09.2019r.

Sprostowanie do wyja [...].pdf

2019-09-06 13:16 Beata Kopeć Sprostowanie do Wyjaśnień tresci SIWZ z 05.09.2019r.

Sprostowanie do wyja [...].pdf

2019-09-05 14:16 Beata Kopeć W odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający publikuje:
treść udzielonych wyjaśnień, informacje o zmianach wprowadzonych do SIWZ:
Zał. _1 po pytaniach - zmiany w pakiecie 1,6,13,16,
Zał._ 2 po pytaniach - zmiany w Formularzu ofertowym
Zał. _ 3 po pytaniach - zmiany w Projekcie umowy
Informujemy, że termin składania i otwarcia ofert w przetargu zostaje przesunięty na 11.09.2019r.
Składanie ofert- do godziny 10:00. Otwarcie ofert o godzinie 11:00.

Zmiana Ogloszenia.pd [...].pdf

Zal_1 — po zmianach. [...].xls

Zal_2_FO —po zmianac [...].doc

Zal_3 Projekt umowyp [...].doc

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

The number of page views - 1189

Send a message