Proceeding: Dokumentacja projektowo- kosztorysowa dla zadania pn. " Budowa oświetlenia ulica Polna - północ"

Anna Sopyłło
Urząd Miasta Lębork Division: Wydział Realizacji Inwestycji (RI)
Deadlines:
Posted : 29-08-2019 12:13:00
Placing offers: 11-09-2019 13:00:00
Opening offers : 11-09-2019 13:15:00

Requirements and specifications

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania " Budowa oświetlenia ulica Polna - północ".

Delivery address

The delivery address is given in the section subject of the procedure at the purchase position

Announcements

2019-09-12 10:53 Anna Sopyłło Zamieszczam zestawienie ofert.

zestwienie ofert pol [...].doc

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dokumentacja projektowa - 1 set Urząd Miejski w Lęborku
Armii Krajowej 14
84-300, Lębork
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3396 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 194

Send a message