Proceeding: Zakup i dostawa produktów leczniczych i gazów medycznych. Znak sprawy ZP-PN/UE/34/19

Deadlines:
Posted : 26-08-2019 09:56:00
Placing offers: 27-09-2019 10:00:00
Opening offers : 27-09-2019 10:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 11148.68 2019-09-12 11:25:57 Proceeding
SIWZ Produkty lecznicze 2019 - Zmiany do Umowy.doc doc 424 2019-09-12 11:25:57 Proceeding
Arkusz-asortymentowo-cenowy - Zmiany.xls xls 459 2019-09-12 11:25:57 Proceeding
SIWZ Produkty lecznicze 2019.doc doc 422.5 2019-08-26 09:56:00 Proceeding
Arkusz-asortymentowo-cenowy.xls xls 442 2019-08-26 09:56:00 Proceeding
JEDZ espd-request.pdf pdf 72.09 2019-08-26 09:56:00 Proceeding
espd-request.xml xml 91.93 2019-08-26 09:56:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 224.21 2019-08-26 09:56:00 Proceeding
Zawiadomienie o wyborze ofert W.pdf pdf 1157.15 2019-11-06 10:12:13 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania cz.I.pdf pdf 38.89 2019-10-29 14:34:48 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania cz.II.pdf pdf 55.05 2019-10-29 14:35:04 Public message
Załącznik do Zbiorczego zestawienia ofert.pdf pdf 122.68 2019-09-27 14:15:35 Public message
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 88.29 2019-09-27 14:15:35 Public message

Announcements

2019-11-06 10:12 Anna Betcher Dzień dobry, w załączeniu przesyłam Państwu Zawiadomienie o wyborze ofert. Znak sprawy ZP-PN/UE/34/19.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2019-10-29 14:35 Anna Betcher Dzień dobry, w załączeniu przesyłam Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2019-09-27 14:15 Anna Betcher W załączeniu przesyłamy Państwu Zbiorcze zestawienie ofert.

Załącznik do Zbiorcz [...].pdf

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 843