Proceeding: (ZP-38-SKW-2019) Dostawa samochodów osobowych

Zamówienia Publiczne
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Deadlines:
Published : 20-08-2019 11:48:00
Placing offers : 23-09-2019 11:00:00
Offers opening : 23-09-2019 12:00:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

w związku z opublikowaniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych w załączeniu zamieszczamy:

- Ogłoszenie o zamówieniu (Nr 2019/S 159-392235)

- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.


Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu ZP-38-SKW-2019.pdf pdf 147.47 2019-08-20 11:48:00 Proceeding
SIWZ ZP-38-SKW-2019.pdf pdf 615 2019-08-20 11:48:00 Proceeding
Zał. 1a-Formularz ofertowy (1 część).pdf pdf 566.82 2019-08-20 11:48:00 Proceeding
Zał. 1b-Formularz ofertowy (2 część).pdf pdf 566.98 2019-08-20 11:48:00 Proceeding
Zał. 3-JEDZ do wypełnienia.pdf pdf 663.38 2019-08-20 11:48:00 Proceeding
Zał. 4-Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.pdf pdf 403.03 2019-08-20 11:48:00 Proceeding
Zał. nr 2 - Wzór umowy.pdf pdf 292.66 2019-08-20 11:48:00 Proceeding
Zał. nr 2a - OPZ -PICKUP (1 część).pdf pdf 297.81 2019-08-20 11:48:00 Proceeding
Zał. nr 2b - OPZ -Osobowe (2 część).pdf pdf 301.2 2019-08-20 11:48:00 Proceeding
Zał. 1a-Formularz ofertowy (1 część).doc doc 68.5 2019-08-20 11:48:00 Proceeding
Zał. 1b-Formularz ofertowy (2 część).doc doc 68 2019-08-20 11:48:00 Proceeding
Zał. 3-JEDZ do wypełnienia.doc doc 184.5 2019-08-20 11:48:00 Proceeding
Zał. 4-Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc doc 37.5 2019-08-20 11:48:00 Proceeding
Zawiadomienie I.pdf pdf 108.31 2019-08-22 10:09:00 Public message
Zawiadomienie 2.pdf pdf 87.42 2019-08-28 15:22:30 Public message
Zawiadomienie nr 3.pdf pdf 297.47 2019-09-02 13:51:19 Public message
Zawiadomienie nr 4.pdf pdf 107.12 2019-09-04 14:52:51 Public message
Zawiadomienie nr 5.pdf pdf 106.21 2019-09-11 11:52:28 Public message
Zawiadomienie nr 6.pdf pdf 119.68 2019-09-12 14:10:46 Public message
Zawiadomienie nr 7.pdf pdf 76.43 2019-09-16 15:23:56 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 332.21 2019-09-24 11:06:35 Public message
Informacja o wyborze najkorz..pdf pdf 98.73 2019-10-07 11:28:06 Public message

Announcements

2019-10-07 11:28 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę samochodów osobowych dla części nr 1 oraz części nr 2.

Informacja o wyborze [...].pdf

2019-09-24 11:08 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert ZP-38-SKW-2019

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-09-16 15:24 Zamówienia Publiczne W załączeniu Zawiadomienie nr 7
(Odpowiedz na pytanie) - Zmiana treści SIWZ

Zawiadomienie nr 7.p [...].pdf

2019-09-12 14:11 Zamówienia Publiczne W załączeniu Zawiadomienie nr 6
(Odpowiedzi na pytania) - Zmiana treści SIWZ

Zawiadomienie nr 6.p [...].pdf

2019-09-11 11:52 Zamówienia Publiczne W załączeniu Zawiadomienie nr 5
(Odpowiedzi na pytania) - Zmiana treści SIWZ

Zawiadomienie nr 5.p [...].pdf

2019-09-04 14:53 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie nr 4
(Odpowiedzi na pytania) - Zmiana treści SIWZ

Zawiadomienie nr 4.p [...].pdf

2019-09-02 13:54 Zamówienia Publiczne W załączeniu odpowiedz na pytanie - Zawiadomienie nr 3

Zawiadomienie nr 3.p [...].pdf

2019-08-28 15:22 Zamówienia Publiczne W załączeniu odpowiedzi na pytania - Zawiadomienie nr 2.

Zawiadomienie 2.pdf

2019-08-22 10:09 Zamówienia Publiczne W załączeniu odpowiedzi na pytania - Zawiadomienie nr 1.

Zawiadomienie I.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1453