Proceeding: Budowa przyłącza ciepłowniczego do zespołu budynków przy ul. Leśnej w Bydgoszczy – zadanie 94, znak sprawy 2019/S 158-391592

Deadlines:
Posted : 19-08-2019 12:32:00
Placing offers: 30-08-2019 13:00:00
Opening offers : 30-08-2019 13:15:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu: 


Budowa przyłącza ciepłowniczego do zespołu budynków przy ul. Leśnej w Bydgoszczy – zadanie 94, znak sprawy 2019/S 158-391592 


 W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz załączniki do SIWZ. 


Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

Informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
2019-08-19 Ogłoszenie 2019_S 158-391592.pdf pdf 163.94 2019-08-19 12:32:00 Agata Budzyńska Proceeding
SIWZ.pdf pdf 452.56 2019-08-19 12:32:00 Agata Budzyńska Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt Wykonawczy.zip zip 7625.65 2019-08-19 12:32:00 Agata Budzyńska Proceeding
2. Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc doc 187 2019-08-19 12:32:00 Agata Budzyńska Proceeding
3. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz oferty.doc doc 74.5 2019-08-19 12:32:00 Agata Budzyńska Proceeding
4. Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy na roboty budowlane.pdf pdf 546.97 2019-08-19 12:32:00 Agata Budzyńska Proceeding
Załącznik nr 1 do Umowy - Harmonogram rzeczowo finansowy wzór.xlsx xlsx 27.48 2019-08-19 12:32:00 Agata Budzyńska Proceeding
Załącznik nr 4 do Umowy - Wykaz podstawowych dokumentów odbiorowych sieci i przyłączy ciepłowniczych.docx docx 99.64 2019-08-19 12:32:00 Agata Budzyńska Proceeding
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2019-OJS212-521085-pl.pdf pdf 129.25 2019-11-04 13:12:23 Magdalena Urban Public message
2019-10-03 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 443.05 2019-10-03 12:36:29 Agata Budzyńska Public message
2019-08-30 informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 300.13 2019-08-30 13:52:45 Magdalena Urban Public message

Announcements

2019-11-04 13:12 Magdalena Urban 2019-11-04 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2019-10-03 12:36 Agata Budzyńska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku:

2019-10-03 Informacj [...].pdf

2019-08-30 13:53 Magdalena Urban 2019-08-30 Informacja z otwarcia ofert

2019-08-30 informacj [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 215

Send a message