Proceeding: Dostawy oleju napędowego

Katarzyna Bury
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o.
Deadlines:
Posted : 20-08-2019 10:48:00
Placing offers: 26-09-2019 12:00:00
Opening offers : 26-09-2019 12:15:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

The person who issued the complaint did not provide information on the requirements and specifications

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu 2019-OJS159-393469-pl.pdf pdf 134.53 2019-08-20 10:48:00 Proceeding
SIWZ pn_02_2019 dostawy oleju napędowego.doc doc 390 2019-08-20 10:48:00 Proceeding
informacja o wyborze oferty pn_02_2019.doc doc 1003 2019-10-11 12:43:33 Public message
informacja z otwarcia ofert.doc doc 223 2019-09-26 13:07:20 Public message
pytania i odpowiedzi pn_02_2019.pdf pdf 3364.08 2019-09-05 12:32:33 Public message

Announcements

2019-10-11 12:43 Katarzyna Bury informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].doc

2019-09-26 13:07 Katarzyna Bury Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].doc

2019-09-05 12:32 Katarzyna Bury pytania i odpowiedzi

pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 568