Proceeding: Dostawa ustników do urządzeń kontrolno pomiarowych typu AlkoSensor IV dla jednostek terenowych Policji woj. Podkarpackiego

Artur Wołczyński
Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie Division: Wydział Zaopatrzenia KWP Rzeszów
Deadlines:
Posted : 12-08-2019 08:26:00
Placing offers: 14-08-2019 08:23:00
Opening offers : 14-08-2019 08:28:00

Requirements and specifications

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ustników zgodnie ze specyfikacją techniczną określoną w  załącznik do postępowania.

Dostawa ustników jednorazowa bez zawierania umowy  z Wykonawcą.

Realizacja dostawy 14 dni od daty złożenia pisemnego zamówienia przez Zamawiającego.

Delivery address

The delivery address is given in the section subject of the procedure at the purchase position

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Ustnik do Alkosensora IV - 15000 pc. Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
Jarosława Dąbrowskiego 30
35-036, Rzeszów
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3543 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 69

Send a message