Proceeding: Dostawa zestawu czytnika chipów do technicznych badań dokumentów wraz z mikroskopem cyfrowym.

Dariusz Brzozowski
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu Division: Wydział zaopatrzenia
Deadlines:
Posted : 12-08-2019 08:23:00
Placing offers: 14-08-2019 08:20:00
Opening offers : 14-08-2019 08:25:00
Kind: -

Requirements and specifications

W imieniu Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu informujemy o postępowaniu  wykonawców i zapraszamy do składania ofert na dostawę zestawu czytnika chipów do technicznych badań dokumentów wraz z mikroskopem cyfrowym.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury; 

- termin realizacji: 3-4 tygodni od złożenia zamówienia; - dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy;  

- gwarancja: proszę o potwierdzenie objęcia gwarancją przez min.36 miesiące;  

Dodatkowe informacje:

- przedstawione w postępowaniu ilości mogą ulec zmianie w zależności od całkowitej wartości złożonych ofert.

W przypadku pytań

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia 

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
RODO.doc doc 33 2019-08-12 08:23:00 Dariusz Brzozowski Criterium

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zestaw Regula 7034M.111.M Zestaw Regula 7034M.111.M wersja FULL SDK do odczytu pełnostronnicowych dokumentów biometrycznych wraz z czytnikiem pasków magnetycznych, szkłem czołowym odpornym na zarysowania (wraz z odpowiednimi certyfikatami, m.in. BSI) oraz mikroskop Dino-Lite AD4113T-I2V 1 set Magazyn Techniki Wydziału Zaopatrzenia
ul. Oleska 95
45-022 , Opole
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2807 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 14 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Termin dostawy - 3-4 tygodnie od złożenia zamówienia, proszę potwierdzić. (0)
5 Gwarancja - min. 36 miesiący, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy. (0)
6 RODO - Przyjmuję do wiadomości i akceptuję zapisy klauzuli informacyjnej

RODO.doc

(0)
Unlock the form

The number of page views - 116

Send a message