Proceeding: Dostawa zestawu czytnika chipów do technicznych badań dokumentów wraz z mikroskopem cyfrowym.

Dariusz Brzozowski
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu Division: Wydział zaopatrzenia
Deadlines:
Posted : 12-08-2019 08:23:00
Placing offers: 14-08-2019 08:20:00
Opening offers : 14-08-2019 08:25:00

Requirements and specifications

W imieniu Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu informujemy o postępowaniu  wykonawców i zapraszamy do składania ofert na dostawę zestawu czytnika chipów do technicznych badań dokumentów wraz z mikroskopem cyfrowym.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury; 

- termin realizacji: 3-4 tygodni od złożenia zamówienia; - dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy;  

- gwarancja: proszę o potwierdzenie objęcia gwarancją przez min.36 miesiące;  

Dodatkowe informacje:

- przedstawione w postępowaniu ilości mogą ulec zmianie w zależności od całkowitej wartości złożonych ofert.

W przypadku pytań

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia 

Attachments to proceedings

The person issuing the proceeding has not added any attachments

Delivery address

The delivery address is given in the section subject of the procedure at the purchase position

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zestaw Regula 7034M.111.M Zestaw Regula 7034M.111.M wersja FULL SDK do odczytu pełnostronnicowych dokumentów biometrycznych wraz z czytnikiem pasków magnetycznych, szkłem czołowym odpornym na zarysowania (wraz z odpowiednimi certyfikatami, m.in. BSI) oraz mikroskop Dino-Lite AD4113T-I2V 1 set Magazyn Techniki Wydziału Zaopatrzenia
ul. Oleska 95
45-022 , Opole
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3543 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 14 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Termin dostawy - 3-4 tygodnie od złożenia zamówienia, proszę potwierdzić. (0)
5 Gwarancja - min. 36 miesiący, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy. (0)
6 RODO - Przyjmuję do wiadomości i akceptuję zapisy klauzuli informacyjnej

RODO.doc

(0)
Unlock the form

The number of page views - 55

Send a message