Proceeding: WYKONANIE PROJEKTU I BUDOWA STANOWISKA DO RĘCZNEGO MYCIA ZEWNĘTRZNEGO PASAŻERSKICH POJAZDÓW SZYNOWYCH W BIAŁYMSTOKU

Barbara Mierzwińska
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Division: Oddział Podlaski z siedzibą w Białymstoku
Deadlines:
Posted : 07-08-2019 12:30:52
Placing offers: 20-08-2019 12:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Przed złożeniem oferty wstępnej Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z treścią dołączonego Ogłoszenia o przetargu.

1. Oferta wstępna może być złożona tylko poprzez platformę zakupową Open Nexus do wyznaczonego dnia zakończenia postępowania.
2. Wykonawca składa ofertę wstępną, która musi zawierać:
- wartość netto dla całości przedmiotu zamówienia (uwzględniając wymogi zawarte w treści Ogłoszenia) - w kolumnie CENA NETTO/JM;
- skany dokumentów o których mowa § 8 ust. 2 Ogłoszenia o przetargu – należy dołączyć jako załączniki na platformie zakupowej Open Nexus.
3. Postępowanie jest dwuetapowe:
I etap – złożenie oferty wstępnej
II etap – negocjacje ostatecznej ceny lub aukcja elektroniczna
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez dokonania wyboru i bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez dokonania wyboru oferty i bez podania przyczyny.
5. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Barbara Mierzwińska – tel. 782 452 677.
6. W sprawie problemów technicznych związanych z obsługą platformy Open Nexus należy kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta Open Nexus – tel. 22 101 02 02.

Delivery address

"Przewozy Regionalne" sp. z o.o. Oddział Podlaski z siedzibą w Białymstoku
Kopernika 60
15-397 Białystok

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 WYKONANIE PROJEKTU I BUDOWA STANOWISKA DO RĘCZNEGO MYCIA ZEWNĘTRZNEGO PASAŻERSKICH POJAZDÓW SZYNOWYCH W BIAŁYMSTOKU WYKONANIE PROJEKTU I BUDOWA STANOWISKA DO RĘCZNEGO MYCIA ZEWNĘTRZNEGO PASAŻERSKICH POJAZDÓW SZYNOWYCH W BIAŁYMSTOKU Szczegółowy opis w Ogłoszeniu o przetargu 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3396 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 182

Send a message