Proceeding: PWiK Gliwice - Dostawa środków czystości do PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach

Deadlines:
Posted : 07-08-2019 08:59:00
Placing offers: 14-08-2019 09:00:00
Opening offers : 14-08-2019 09:05:00

Requirements and specifications

W imieniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach, informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na  dostawę środków czystości do PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik - Formularz Cenowy

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający wymaga:

Termin realizacji zamówienia: całość zamówienia 12 miesięcy od daty podpisania umowy,

Termin realizacji zamówienia cząstkowego nie może przekroczyć 3 dni roboczych od daty jego doręczenia.


Zapisy przewidziane w umowie:

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż fabrycznie nowych środkówczystości wyszczególnionych w Formularzu Cenowym oraz fabrycznie nowych środkówczystości, nie ujętej w Formularzu Cenowym, według cen Wykonawcy obowiązującychw dniu zakupu.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożeniazamówienia dodatkowego przekraczającego zakres określony w Formularzu Cenowym –do 20 % wartości umowy – wg tych samych cen jednostkowych.

3. Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć3 dni roboczych od daty jego doręczenia.

4. Ustala się, że całkowita wartość zamówienia wokresie trwania umowy nie przekroczy……………..zł netto.

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel 667-920-132  - Pani Joanna Dudek

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Delivery address

The delivery address is given in the section subject of the procedure at the purchase position

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Środki czystości Wg Formularza Cenowego

Formularz Cenowy .pd [...].pdf

Formularz Cenowy.doc

1 set Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Rybnicka 47
44-100, Gliwice
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3543 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value (Buyer requires the attachment of a file)

Formularz Cenowy .pd [...].pdf

Formularz Cenowy.doc

Załącznik nr 1 - Dan [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 196

Send a message