Proceeding: PWiK Gliwice - Dostawa środków czystości do PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach

Deadlines:
Posted : 07-08-2019 08:59:00
Placing offers: 14-08-2019 09:00:00
Opening offers : 14-08-2019 09:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

W imieniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach, informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na  dostawę środków czystości do PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik - Formularz Cenowy

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający wymaga:

Termin realizacji zamówienia: całość zamówienia 12 miesięcy od daty podpisania umowy,

Termin realizacji zamówienia cząstkowego nie może przekroczyć 3 dni roboczych od daty jego doręczenia.


Zapisy przewidziane w umowie:

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż fabrycznie nowych środkówczystości wyszczególnionych w Formularzu Cenowym oraz fabrycznie nowych środkówczystości, nie ujętej w Formularzu Cenowym, według cen Wykonawcy obowiązującychw dniu zakupu.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożeniazamówienia dodatkowego przekraczającego zakres określony w Formularzu Cenowym –do 20 % wartości umowy – wg tych samych cen jednostkowych.

3. Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć3 dni roboczych od daty jego doręczenia.

4. Ustala się, że całkowita wartość zamówienia wokresie trwania umowy nie przekroczy……………..zł netto.

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel 667-920-132  - Pani Joanna Dudek

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 - Dane Wykonawcy.docx docx 11.79 2019-08-07 08:59:00 Michał Giller Proceeding
Formularz Cenowy .pdf pdf 279.16 2019-08-07 08:59:00 Michał Giller Proceeding
Formularz Cenowy.doc doc 59.5 2019-08-07 08:59:00 Michał Giller Proceeding
Formularz Cenowy .pdf pdf 279.16 2019-08-07 08:59:00 Michał Giller Ordered object
Formularz Cenowy.doc doc 59.5 2019-08-07 08:59:00 Michał Giller Ordered object
Załącznik nr 1 - Dane Wykonawcy.docx docx 11.79 2019-08-07 08:59:00 Michał Giller Criterium
Formularz Cenowy .pdf pdf 279.16 2019-08-07 08:59:00 Michał Giller Criterium
Formularz Cenowy.doc doc 59.5 2019-08-07 08:59:00 Michał Giller Criterium

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Środki czystości Wg Formularza Cenowego

Formularz Cenowy .pd [...].pdf

Formularz Cenowy.doc

1 set Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Rybnicka 47
44-100, Gliwice
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2721 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value (Buyer requires the attachment of a file)

Załącznik nr 1 - Dan [...].docx

Formularz Cenowy .pd [...].pdf

Formularz Cenowy.doc

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 274

Send a message