Proceeding: GKG.GO.2110.8.2019 Przetarg nieograniczony na Wykonanie przetworzenia do postaci cyfrowej dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w podziale na trzy części

Deadlines:
Posted : 06-08-2019 13:20:00
Placing offers: 14-08-2019 10:00:00
Opening offers : 14-08-2019 10:15:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia, 

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.pdf pdf 1081.19 2019-08-06 13:20:00 Dział Zamówień publicznych Proceeding
zal2_formularz_ofertowy.doc doc 64.5 2019-08-06 13:20:00 Dział Zamówień publicznych Proceeding
zal3_osw_dot_spel_war.doc doc 54 2019-08-06 13:20:00 Dział Zamówień publicznych Proceeding
zal4_osw_o_braku_podst_wykL..doc doc 56.5 2019-08-06 13:20:00 Dział Zamówień publicznych Proceeding
zal5_wykaz_uslug.doc doc 57 2019-08-06 13:20:00 Dział Zamówień publicznych Proceeding
zal6_wykaz_osob.doc doc 55 2019-08-06 13:20:00 Dział Zamówień publicznych Proceeding
zal7_grupa_kapitalowa.doc doc 55 2019-08-06 13:20:00 Dział Zamówień publicznych Proceeding
Załącznik 1A Warunki Techniczne.pdf pdf 1064.14 2019-08-06 13:20:00 Dział Zamówień publicznych Proceeding
Załącznik 1B Warunki Techniczne.pdf pdf 1076.26 2019-08-06 13:20:00 Dział Zamówień publicznych Proceeding
Załącznik 1C Warunki Techniczne.pdf pdf 1024.89 2019-08-06 13:20:00 Dział Zamówień publicznych Proceeding
Załącznik nr 8 do specyfikacji - projekt umowy.pdf pdf 727.68 2019-08-06 13:20:00 Dział Zamówień publicznych Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 153.1 2019-08-06 13:20:00 Dział Zamówień publicznych Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść załączniki z Twoją ofertą (zostaną one podpisane przez Ciebie w drugim kroku składania oferty). Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 165

Send a message