Proceeding: Opracowanie dokumentacji projektowych budowy węzłów cieplnych wraz z instrukcjami eksploatacji -zadania 97 i 99, znak sprawy 2019/S 149-368343

Deadlines:
Posted : 05-08-2019 11:43:00
Placing offers: 05-09-2019 13:00:00
Opening offers : 05-09-2019 13:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu: 


Opracowanie dokumentacji projektowych budowy węzłów cieplnych wraz z instrukcjami eksploatacji -zadania 97 i 99, znak sprawy 2019/S 149-368343


 W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz załączniki do SIWZ.

 

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

Informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
2019-08-05 Ogłoszenie 2019_S 149-368343.pdf pdf 330.17 2019-08-05 11:43:00 Agata Budzyńska Proceeding
1. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.doc doc 119 2019-08-05 11:43:00 Agata Budzyńska Proceeding
2. Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy.pdf pdf 291.64 2019-08-05 11:43:00 Agata Budzyńska Proceeding
3. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wytyczne do kosztorysowania.pdf pdf 846.6 2019-08-05 11:43:00 Agata Budzyńska Proceeding
4. Załącznik nr 4 do SIWZ - JEDZ.doc doc 185 2019-08-05 11:43:00 Agata Budzyńska Proceeding
5. Załącznik nr 5 do SIWZ - Szczegółowy opis wytycznych.pdf pdf 4754.19 2019-08-05 11:43:00 Agata Budzyńska Proceeding
6. Załącznik nr 6 do SIWZ - Protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej - wzór.docx docx 50.57 2019-08-05 11:43:00 Agata Budzyńska Proceeding
7. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz podstawowych dokumentów odbiorowych.docx docx 94.33 2019-08-05 11:43:00 Agata Budzyńska Proceeding
SIWZ.pdf pdf 439.57 2019-08-05 11:43:00 Agata Budzyńska Proceeding
2019-09-10 Ogłoszenie o unieważnieniu 2019_S 174-425260.pdf pdf 287.48 2019-09-10 10:31:56 Agata Budzyńska Public message
2019-09-06 Informacja o unieważnieniu postepowania.pdf pdf 201.39 2019-09-06 10:52:08 Agata Budzyńska Public message

Announcements

2019-09-10 10:32 Agata Budzyńska Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w Dz. U. UE znajduje się w załączniku:

2019-09-10 Ogłoszeni [...].pdf

2019-09-06 10:52 Agata Budzyńska Informacja o unieważnieniu postępowania znajduje się w załączniku:

2019-09-06 Informacj [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 209

Send a message