Proceeding: Dostawa energii elektrycznej (nr postępowania PZP1-25-33/2019)

Piotr Ambroziak
POLREGIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Division: Centrala w Warszawie
Deadlines:
Posted : 02-08-2019 13:17:00
Placing offers: 04-09-2019 12:00:00
Opening offers : 04-09-2019 12:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
2019.08.02_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 122.12 2019-08-02 13:17:00 Piotr Ambroziak Proceeding
2019.08.02_SIWZ.pdf pdf 1227.86 2019-08-02 13:17:00 Piotr Ambroziak Proceeding
2019.08.02_Wzór formularza JEDZ.doc doc 295 2019-08-02 13:17:00 Piotr Ambroziak Proceeding
2019.08.02_Załączniki nr od 1 do 5 do SIWZ - wersja edytowalna.docx docx 136.94 2019-08-02 13:17:00 Piotr Ambroziak Proceeding
2019.10.03_Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf pdf 38.44 2019-10-03 13:10:24 Anna Oliszewska Public message
2019.08.28_Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ.pdf pdf 651.02 2019-08-28 21:18:43 Piotr Ambroziak Public message
2019.08.28_Sprostowanie do Ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 69.7 2019-08-28 21:18:43 Piotr Ambroziak Public message
2019.07.01_Zał. nr 1 do umowy.ods ods 32.64 2019-08-29 09:07:12 Anna Oliszewska Public message
2019.08.28_Grupa taryf 12 a, b (1).ods ods 7.34 2019-08-29 09:07:18 Anna Oliszewska Public message
2019.09.04_Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 25.84 2019-09-04 14:15:03 Anna Oliszewska Public message

Announcements

2019-10-03 13:10 Anna Oliszewska Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję zawiadomienie o wyniku postępowania.

Z poważaniem,
Anna Oliszewska
Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

2019.10.03_Zawiadomi [...].pdf

2019-09-04 14:15 Anna Oliszewska Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję Informację z otwarcia ofert.

Z poważaniem,
Anna Oliszewska
Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

2019.09.04_Informacj [...].pdf

2019-08-29 09:07 Anna Oliszewska Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję załączniki w wersji edytowalnej.


Z poważaniem,
Anna Oliszewska

2019.07.01_Zał. nr 1 [...].ods

2019.08.28_Grupa tar [...].ods

2019-08-28 21:19 Piotr Ambroziak Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazujemy wyjaśnienia i zmiany do SIWZ oraz sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu

2019.08.28_Wyjaśnien [...].pdf

2019.08.28_Sprostowa [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 477

Send a message