Proceeding: Ogłoszenie o zamówieniu: Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych oraz sfinansowanie deficytu budżetu roku 2019 powiatu miechowskiego

Maria Sztuk
Powiat Miechowski Department: Zamówienia Publiczne
Deadlines:
Published : 02-08-2019 13:16:00
Placing offers : 20-09-2019 12:00:00
Offers opening : 20-09-2019 12:05:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
kredyt-dlugoterminowy-ogloszenie.pdf pdf 64.05 2019-08-02 13:16:00 Proceeding
kredyt_dlugoterminowy.doc doc 264 2019-08-02 13:16:00 Proceeding
kredyt_dlugoterminowy-zal-1-oferta-wykonawcy.doc doc 41 2019-08-02 13:16:00 Criterion
kredyt_dlugoterminowy-zal-3-oswiadcz-o-braku-pods-wykluczen.doc doc 28.5 2019-08-02 13:16:00 Criterion
kredyt_dlugoterminowy-zal-4-grupa-kapitalowa.doc doc 43 2019-08-02 13:16:00 Criterion
kredyt_dlugoterminowy-zal-5-wykaz-wykonanych-uslug.doc doc 45.5 2019-08-02 13:16:00 Criterion
kredyt_dlugoterminowy-zal-6-zobowiazanie.doc doc 47 2019-08-02 13:16:00 Criterion
kredyt-dlugoterminowy-zal-2-jedz.pdf pdf 89.82 2019-08-02 13:33:02 Criterion
kredyt-dlugoterminowy-zal-2-jedz-espd-request.xml xml 159.67 2019-08-02 13:33:54 Criterion
Pytania i odpowiedzi z dnia 22.08.2019.pdf pdf 519.89 2019-08-22 12:43:30 Public message
Odpowiedzi na pytania z dnia 02.09.2019.pdf pdf 248.31 2019-09-02 11:40:38 Public message
kredyt_dlugoterminowy_rozstrzygniecie.pdf pdf 111.14 2019-10-04 14:29:12 Public message

Announcements

2019-10-04 14:29 Maria Sztuk W załączeniu informacja z rozstrzygnięcia.

kredyt_dlugoterminow [...].pdf

2019-09-23 14:19 Maria Sztuk Informacja z otwarcia ofert na kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów , pożyczek i emisji papierów wartościowych oraz sfinansowanie deficytu
budżetu roku 2019 powiatu miechowskiego.
Oferty złożyły;
1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA – łączny koszt obsługi kredytu - 2 118 396,04 zł
2. Bank Spółdzielczy w Wolbromiu - łączny koszt obsługi kredytu - 1 756 874,38 zł

powyższa informacja została opublikowana w BIP.
Publikacja w poniższym odnośniku: https://bip.malopolska.pl/api/files/2190088
z poważaniem
Maria Sztuk
2019-09-23 13:19 Maria Sztuk Zgodnie z art.24 ust.1 pkt.23 ustawy Pzp, proszę o uzupełnienie oświadczenia o przynależności lub braku do grupy kapitałowej.
Z poważaniem Maria Sztuk
2019-09-02 11:40 Maria Sztuk Odpowiedzi na pytania z dnia 02.09.2019

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2019-08-22 12:45 Maria Sztuk Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy 100% Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). Attachment required

kredyt_dlugoterminow [...].doc

kredyt_dlugoterminow [...].doc

kredyt_dlugoterminow [...].doc

kredyt_dlugoterminow [...].doc

kredyt_dlugoterminow [...].doc

kredyt-dlugoterminow [...].pdf

kredyt-dlugoterminow [...].xml

(0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 511