Proceeding: PN-57/19 Wykonanie platformy e - learningowej wraz z wdrożeniem i utrzymaniem

Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Division: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Posted : 01-08-2019 14:39:00
Placing offers: 14-08-2019 09:00:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.  

Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej, oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych p. 113,114, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań.


Announcements

2019-08-14 14:28 Dział Zamówień Publicznych PN-57/19 Informacja o unieważnieniu postępowania znajduje się w załączonym pliku.

PN-57_19 unieważnien [...].pdf

2019-08-14 12:50 Dział Zamówień Publicznych PN-57/19 Informacja z otwarcia ofert znajduje się w załączonym pliku.

PN-57_19 Informacja [...].pdf

2019-08-06 14:30 Dział Zamówień Publicznych PN-57/19 Informacja o zmianach treści SIWZ i ogłoszenia znajduje się w załączonych plikach.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Pismo nr DZP-520_19 [...].pdf

PN_57_19 Zał. nr 3 d [...].pdf

The number of page views - 282

Send a message