Proceeding: Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Włocławska Grupa Zakupowa.Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2021r.

Zofia Baranowska
Urząd Gminy Włocławek
Deadlines:
Posted : 31-07-2019 14:32:00
Placing offers: 09-09-2019 10:00:00
Opening offers : 09-09-2019 10:20:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
2019-OJS144-354251-pl-ts ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 275.71 2019-07-31 14:32:00 Proceeding
skan SIWZ dostawa energii.pdf pdf 17605.76 2019-07-31 14:32:00 Proceeding
WłocławskaGZ_SIWZ_Zal_1a_WykazPPE.xls xls 433.5 2019-07-31 14:32:00 Proceeding
WłocławskaGZ_SIWZ_Zal_1b_WykazPPE.xls xls 105.5 2019-07-31 14:32:00 Proceeding
WłocławskaGZ_SIWZ_Zal_2_Formularz_Oferty.doc doc 84.5 2019-07-31 14:32:00 Proceeding
WłocławskaGZ_SIWZ_Zal_3_JEDZ.doc doc 212.5 2019-07-31 14:32:00 Proceeding
WłocławskaGZ_SIWZ_Zal_4_Wykaz_dostaw.doc doc 67 2019-07-31 14:32:00 Proceeding
WłocławskaGZ_SIWZ_Zal_5_Umowa.doc doc 159 2019-07-31 14:32:00 Proceeding
WłocławskaGZ_SIWZ_Zal_6_Oswiadczenie_ Grupa kapitałowa.doc doc 41.5 2019-07-31 14:32:00 Proceeding
WłocławskaGZ_SIWZ_Zal_7_Oswiadczenie_wykonawcy.doc doc 42 2019-07-31 14:32:00 Proceeding
WłocławskaGZ_SIWZ_Zal_8_Pełnomocnictwo.doc doc 35 2019-07-31 14:32:00 Proceeding
BIP informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 1515.2 2019-10-09 09:40:26 Public message
infromacja z otwarcia ofert 09 09 2019.pdf pdf 1362.04 2019-09-10 08:51:29 Public message
wyjaśnienia do SIWZ BIP.pdf pdf 4080.02 2019-08-19 14:54:27 Public message

Announcements

2019-10-09 09:42 Zofia Baranowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu "Włocławska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06. 2021 r." Informacja została zmieszczona na stronie Zamawiającego www.bip.gmina.wloclawek.pl w zakładce przetargi.

Zofia Baranowska
Sekretarz Komisji Przetargowej

BIP informacja o wyb [...].pdf

2019-09-10 08:52 Zofia Baranowska Informacja z otwarcia ofert, która została zamieszczona w dniu 09 września 2019 roku na stronie www.bip.gmina.wloclawek.pl

infromacja z otwarci [...].pdf

2019-08-19 14:54 Zofia Baranowska Wyjaśnienia do SIWZ

wyjaśnienia do SIWZ [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 646