Proceeding: Zakup i dostawa baterii do radiotelefonu Motorola GP360

Artur Olender
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Department: Wydział Łączności i Informatyki
Deadlines:
Posted : 31-07-2019 10:45:00
Placing offers: 07-08-2019 12:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa baterii do radiotelefonu Motorola GP360 w ilości 200 sztuk.Warunki postępowania:

1. Zamówienia realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie poprzez platformę zakupową.

2. KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

3. KWP w Poznaniu wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru ofert.

4. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu/przesyłki leżą po stronie Wykonawcy.

5. Płatność - przelew 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo sporządzonej faktury VAT wraz z towarem pod wskazany przez Zamawiającego adres w zamówieniu.

6. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej Zamawiający nie dokona jego odbioru.

7. Wykonawca gwarantuje, że towar jest nowy, wyprodukowany w roku 2019, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.

8. Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.

9. Termin dostarczenia towaru do siedziby Zamawiającego po 20 sierpnia 2019.

10.  Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia lub zmniejszenia asortymentu w miarę posiadanych środków finansowych.

11. Wykonawca udzieli gwarancji na oferowany towar min. 12 miesięcy.

12. Pojemność baterii przynajmniej 1800 mAh.

Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Bateria do radiotelefonu Motorola GP360 - 200 pc. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Kochanowskiego 2a
60-844, Poznań
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4843 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Pojemność przynajmniej 1800 mAh - Proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 313