Proceeding: Komunikacja autobusowa na odcinku Olsztyn Gł.-Gutkowo-Olsztyn Gł. oraz Olsztyn Gł.-Braniewo-Olsztyn Gł.

Joanna Tamkun
POLREGIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Division: Warmińsko-Mazurski Zakład w Olsztynie
Deadlines:
Posted : 26-07-2019 12:04:00
Placing offers: 12-08-2019 12:00:00
Opening offers : 12-08-2019 12:15:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Wstępne ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 149.15 2019-07-26 12:04:00 Joanna Tamkun Proceeding
SIWZ z załącznikami.pdf pdf 1627.08 2019-07-26 12:04:00 Joanna Tamkun Proceeding
JEDZ.pdf pdf 750.44 2019-07-26 12:04:00 Joanna Tamkun Proceeding
załączniki do SIWZ.docx docx 82.38 2019-07-26 12:04:00 Joanna Tamkun Proceeding
JEDZ.docx docx 48.77 2019-07-26 12:04:00 Joanna Tamkun Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 151.2 2019-08-01 06:53:27 Joanna Tamkun Proceeding
Zał. Nr 2b- Rozkład - przystanki Olsztyn - Braniewo.pdf pdf 44.68 2019-08-02 14:38:31 Joanna Tamkun Proceeding
Zawiadomienie o unieważnieniu i ponowny wybór na Zadanie Nr 1.pdf pdf 36.35 2019-09-20 13:57:41 Joanna Tamkun Public message
Wyjaśnienia do SIWZ.pdf pdf 98.17 2019-08-05 11:04:05 Joanna Tamkun Public message
Wyjasnienie do pyt. Nr 12.pdf pdf 37.8 2019-08-05 14:17:22 Joanna Tamkun Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 41.07 2019-08-13 07:33:32 Joanna Tamkun Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 45.31 2019-08-20 14:21:57 Joanna Tamkun Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zadanie Nr 1.pdf pdf 48.67 2019-08-30 10:52:09 Joanna Tamkun Public message

Announcements

2019-09-20 13:57 Joanna Tamkun Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na Zadanie Nr 1 Olsztyn Gł.-Gutkowo-Olsztyn Gł.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2019-08-30 10:52 Joanna Tamkun Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zadanie Nr 1

Informacja o wyborze [...].pdf

2019-08-20 14:22 Joanna Tamkun Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zadanie Nr 2 Olsztyn Gł. - Braniewo - Olsztyn Gł.

Informacja o wyborze [...].pdf

2019-08-13 07:33 Joanna Tamkun Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-08-05 14:17 Joanna Tamkun Wyjaśnienie na pyt. Nr 12

Wyjasnienie do pyt. [...].pdf

2019-08-05 11:05 Joanna Tamkun Wyjaśnienia do SIWZ

Wyjaśnienia do SIWZ. [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 1167

Send a message