Proceeding: ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE UTRZYMANIA JEZDNI DRÓG GMINNYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI ZP.271.29.2019 nr ref. 2019/S 141-347556

Beata Rembisz
Urząd Gminy Pruszcz Gdański Department: Zamówienia Publiczne
Deadlines:
Posted : 24-07-2019 10:32:00
Placing offers: 26-08-2019 10:00:00
Opening offers : 26-08-2019 12:00:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
edytowalne.doc doc 238 2019-07-24 10:32:00 Beata Rembisz Proceeding
jedz.doc doc 185.5 2019-07-24 10:32:00 Beata Rembisz Proceeding
ogloszenie.pdf pdf 241.38 2019-07-24 10:32:00 Beata Rembisz Proceeding
zal.8.pdf pdf 4467.94 2019-07-24 10:32:00 Beata Rembisz Proceeding
zal.10.pdf pdf 818.43 2019-07-24 10:32:00 Beata Rembisz Proceeding
siwz.pdf pdf 675.87 2019-07-24 10:32:00 Beata Rembisz Proceeding
wynik- zima - Strona.pdf pdf 326.93 2019-09-11 10:42:58 Beata Rembisz Public message
inf.pdf pdf 235.1 2019-08-26 12:28:49 Beata Rembisz Public message

Announcements

2019-09-11 10:44 Beata Rembisz W załączeniu wynik postępowania.

wynik- zima - Strona [...].pdf

2019-08-26 12:29 Beata Rembisz Zamawiający niniejszym zamieszcza informację z otwarcia ofert.

inf.pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 328

Send a message