Proceeding: Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE 2019/S 141-346877) - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA LATA 2020 - 2021 DLA UCZESTNIKÓW „GRUPY ZAKUPOWEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ WRZEŚNIA 2019”

Referat Zamówień Publicznych RZP
Gmina Września Department: Referat Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 24-07-2019 10:04:00
Placing offers : 17-09-2019 10:45:00
Offers opening : 17-09-2019 11:00:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ - zakup energii.zip zip 3045.5 2019-07-24 10:04:00 Proceeding
Punkty poboru energii - zał. A-H.zip zip 174.86 2019-07-24 10:04:00 Proceeding
wersja edytowalna SIWZ, zał. 1-1a, 2.zip zip 137.79 2019-07-24 10:04:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu TED 2019S 141-346877.pdf pdf 2652.12 2019-07-24 10:04:00 Proceeding
Modyfikacja siwz (1) - termin.zip zip 349.38 2019-08-23 13:19:34 Public message
Wyjaśnienia SIWZ.pdf pdf 3886.38 2019-09-02 14:33:16 Public message
Zał. po modyfikacji.zip zip 248.35 2019-09-02 14:33:21 Public message
4. Sprostowanie ogłoszenia 2019S 165-404794.pdf pdf 95.88 2019-08-28 12:51:34 Public message
Poprawa załącznika D.zip zip 123.36 2019-09-04 14:50:48 Public message
Sprostowanie ogłoszenia 2019S 171-417541.pdf pdf 106.74 2019-09-05 13:40:23 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 202.88 2019-09-17 12:02:28 Public message
informacja z otwarcia ofert (2).pdf pdf 199.23 2019-09-18 12:29:25 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 70.57 2019-10-16 15:04:17 Public message

Announcements

2019-10-16 15:07 Referat Zamówień Publicznych RZP Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2019-09-18 12:41 Referat Zamówień Publicznych RZP Informacja z otwarcia ofert - dodano kolumnę dot. warunków płatności

informacja z otwarci [...].pdf

2019-09-17 12:04 Referat Zamówień Publicznych RZP Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-09-05 13:41 Referat Zamówień Publicznych RZP Sprostowanie ogłoszenia TED 2019/S 171-417541

Sprostowanie ogłosze [...].pdf

2019-09-04 14:54 Referat Zamówień Publicznych RZP Poprawa załącznika D do SIWZ

Poprawa załącznika D [...].zip

2019-09-02 14:49 Referat Zamówień Publicznych RZP Wyjaśnienia SIWZ i zmiana terminu składania ofert

Wyjaśnienia SIWZ.pdf

Zał. po modyfikacji. [...].zip

2019-08-28 12:52 Referat Zamówień Publicznych RZP Sprostowanie ogłoszenia TED 2019/S 165-404794

4. Sprostowanie ogło [...].pdf

2019-08-23 13:19 Tomasz Koralewski Modyfikacja SIWZ - zmiana terminu składania i otwarcia ofert (1)

Modyfikacja siwz (1) [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 592