Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Przedmiotem zamówienia jest budowa siłowni zewnętrznej przy ul. 3 Maja, dz. ew. nr 19, Obręb 6 w Inowrocławiu.

Anna Smyka
Urząd Miasta Inowrocławia Department: Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa
Deadlines:
Published : 22-07-2019 12:45:00
Placing offers : 29-07-2019 12:29:00
Offers opening : -
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

W zakres zamówienia wchodzą:

- Prace budowlane:·  

Prace ziemne, korytowanie, niwelacja terenu, odwodnienie terenu,·       

Roboty fundamentowe: fundamenty pod urządzenia siłowe,·       

Budowa podbudowy nawierzchni strefy bezpiecznej,·       

Zainstalowanie nowych urządzeń siłowych,·       

Wykonanie nawierzchni piaskowej,·       

Uzupełnienie trawnika po wykonaniu prac,·       

Prace porządkowe. -

Wykonanie nawierzchni pod  urządzeniami:

Wszystkie urządzenia siłowe należy umieścić na nawierzchni z piasku.

Wykonanie podłoża strefy bezpiecznej przewidziano na specjalnie przygotowanej podbudowie przepuszczającej wodę z kruszyw mineralnych wg następujących warstw (od dołu):

a) grunt rodzimy dogęszczony powierzchniowo do Is=0,95,

b) kruszywo mineralne o wielkości ziarna 3,0/6,3 mm grubości 15 cm,c) kruszywo mineralne o wielkości ziarna 0,05/3,0 mm grubości 15 cm,

d) piasek o uziarnieniu 0,2/2,0 mm o grubości 20/30 cm.          

Minimalna grubość powierzchni powinna wynosić przynajmniej 20 cm dla krytycznej wysokości upadku niniejszej bądź równej 2 m oraz odpowiednio 30 cm dla wysokości niniejszej bądź równej 3 m.

-Odwodnienie siłowni: - podłoże, na którym zlokalizowany zostanie plac siłowy, zbudowane będzie z warstw gruntów przepuszczalnych. Przewiduje się odwodnienie podłoża poprzez ukształtowanie nawierzchni o spadku 1% na zewnątrz w kierunku nawierzchni trawiastej, a następnie wprowadzenie wód opadowych do gruntu, a także przez infiltrację przez warstwy nawierzchni i podbudowy. Po wykonaniu spadków należy ubić i wyrównać piasek w celu otrzymania równego podłoża.  - Dostawa wraz z montażem nowych urządzeń podwójnych wspartych na stalowym pylonie:           

a) WYCIĄG GÓRNY 1 szt. Specyfikacja urządzenia:-Rury stalowe o grubości ścianki od 2,9-4 mm,- Średnica rur pylon 88,9mm,- Średnica rur 33,7; 48,3;60,3; 76,1mm,- Urządzenie zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i dwukrotne malowanie proszkowo,- Maksymalne obciążenie na urządzeniu 150 kg,- Kolor: zielono-szary,Pylon montowany do kotew/zbrojenia/ wychodzącego ze stóp betonowych osadzonych w gruncie na głębokość 230 cm za pomocą nakrętek M20. Fundament betonowy z betonu B-25. 

b) BIEGACZ 1 szt. Specyfikacja urządzenia:- Rury stalowe o grubości ścianki od 2,9-4 mm,- Średnica rur pylon 88,9mm,- Średnica rur 33,7; 42,4;48,3; 76,1mm,- Profil 40x60 mm,- Stopnice antypoślizgowe,- Urządzenie zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i dwukrotne malowanie proszkowo,- Maksymalne obciążenie na urządzeniu 150 kg,- Kolor: zielono-szary,Pylon montowany do kotew/zbrojenia/ wychodzącego ze stóp betonowych osadzonych w gruncie na głębokość230 cm za pomocą nakrętek M20. Fundament betonowy z betonu B-25.

 c) WAHADŁO – 1 szt.Specyfikacja urządzenia - Rury stalowe o grubości ścianki od 2,9-4 mm,- Średnica rur pylon 88,9mm,- Średnica rur 33,7; 42,4;48,3 mm,- Słup montażowy profil o przekroju 150x150 mm,- Profil 30x30 mm; 40x60 mm,- Stopnice antypoślizgowe –aluminium ryflowane,- Urządzenie zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i dwukrotne malowanie proszkowo,- Maksymalne obciążenie na urządzeniu 150 kg,- Kolor: zielono-szary,Pylon montowany do kotew/zbrojenia/ wychodzącego ze stóp betonowych osadzonych w gruncie na głębokość230 cm za pomocą nakrętek M20. Fundament betonowy z betonu B-25.

d) ORBITREK – 1 szt. Specyfikacja urządzenia:- Rury stalowe o grubości ścianki od 2,9-4 mm,- Średnica rur pylon 88,9mm,- Słup montażowy profil o przekroju 150x150 mm,- Średnica rur 33,7; 42,4;48,3; 76,1mm,- Profil 40x60 mm,- Urządzenie zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i dwukrotne malowanie proszkowo,- Maksymalne obciążenie na urządzeniu 150 kg,- Kolor: zielono-szary,Pylon montowany do kotew/zbrojenia/ wychodzącego ze stóp betonowych osadzonych w gruncie na głębokość230 cm za pomocą nakrętek M20. Fundament betonowy z betonu B-25.

 e) JEŹDZIEC – 1 szt. Specyfikacja urządzenia:- Rury stalowe o grubości ścianki od 2,9-4 mm,- Średnica rur pylon 88,9mm,- Słup montażowy profil o przekroju 150x150 mm,- Średnica rur 33,7; 42,4;48,3; 76,1mm,- Profil 30x30 mm; 30x40 mm,- Urządzenie zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i dwukrotne malowanie proszkowo,- Maksymalne obciążenie na urządzeniu 150 kg,- Kolor: zielono-szary,Pylon montowany do kotew/zbrojenia/ wychodzącego ze stóp betonowych osadzonych w gruncie na głębokość230 cm za pomocą nakrętek M20. Fundament betonowy z betonu B-25.  

f) PRASA NOŻNA – 1 szt.Specyfikacja urządzenia:- Rury stalowe o grubości ścianki od 2,9-4 mm,- Średnica rur pylon 88,9mm,- Słup montażowy profil o przekroju 150x150 mm,- Średnica rur 33,7; 48,3; 60,3mm,- Profil 120x60 mm,- Urządzenie zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i dwukrotne malowanie proszkowo,- Maksymalne obciążenie na urządzeniu 150 kg,- Kolor: zielono-szary,Pylon montowany do kotew/zbrojenia/ wychodzącego ze stóp betonowych osadzonych w gruncie na głębokość230 cm za pomocą nakrętek M20. Fundament betonowy z betonu B-25.            

g) PRASA RĘCZNA DOLNA (WIOŚLARZ) – 1 szt.Specyfikacja urządzenia:- Rury stalowe o grubości ścianki od 2,9-4 mm,- Średnica rur pylon 88,9mm,- Słup montażowy profil o przekroju 150x150 mm,- Średnica rur 33,7; 42,4;48,3; 60,3mm,- Profil 60x40 mm; 40x40 mm,- Stopnice antypoślizgowe,- Urządzenie zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i dwukrotne malowanie proszkowo,- Maksymalne obciążenie na urządzeniu 150 kg,- Kolor: zielono-szary,Pylon montowany do kotew/zbrojenia/ wychodzącego ze stóp betonowych osadzonych w gruncie na głębokość 230 cm za pomocą nakrętek M20. Fundament betonowy z betonu B-25.           

h) KRZESŁO DO PODNOSZENIA MASY CIAŁA (MOTYL) – 1 szt.Specyfikacja urządzenia:- Rury stalowe o grubości ścianki od 2,9-4 mm,- Średnica rur pylon 88,9mm,- Słup montażowy profil o przekroju 150x150 mm,- Średnica rur 33,7; 42,4;48,3 mm,- Profil 30x30 mm,- Urządzenie zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i dwukrotne malowanie proszkowo,- Maksymalne obciążenie na urządzeniu 150 kg,- Kolor: zielono-szary,Pylon montowany do kotew/zbrojenia/ wychodzącego ze stóp betonowych osadzonych w gruncie na głębokość 230 cm za pomocą nakrętek M20. Fundament betonowy z betonu B-25.

REGULAMIN – 1 szt. Konstrukcja z rur Ø42 mm i kątownika 20x20,tablica z blachy ocynkowanej 0,8 mm (1000x600 mm) konstrukcja ocynkowana ogniowo lub malowana proszkowo. Tablicę należy posadowić na fundamencie Ø0,40m, o głębokości 1,0 m, beton (B-25).

Uwaga: Prace winny zostać wykonane zgodnie z przedmiarem robót na bazie opracowanego projektu.

Normy bezpieczeństwa: PN-EN 16630 – wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe.

Termin wykonania: 90 dni od dnia przekazania placu budowy. 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
W1Montaż siłowni zewnętrznej ul 3 Maja.html html 17.95 2019-07-22 12:45:00 Proceeding
Część rysunkowa.pdf pdf 2867.31 2019-07-22 12:45:00 Proceeding
W4Montaż siłowni zewnętrznej ul 3 Maja.html html 17.81 2019-07-22 12:45:00 Proceeding
WXMontaż siłowni zewnętrznej ul 3 Maja.html html 13.8 2019-07-22 12:45:00 Proceeding
WUMontaż siłowni zewnętrznej ul 3 Maja.html html 23.74 2019-07-22 12:45:00 Proceeding
Część opisowa.pdf pdf 9825.95 2019-07-22 12:45:00 Proceeding

Announcements

2019-08-06 08:05 Anna Smyka Informuję, że wybrano ofertę firmy Pana Dariusza Sowała P.W DARBLASK ul. Powstańca Kwiatkowskiego 15, 88-100 Inowrocław za cenę 36.898,77 zł brutto.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przedmiotem zamówienia jest budowa siłowni zewnętrznej przy ul. 3 Maja, dz. ew. nr 19, Obręb 6 w Inowrocławiu. - 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7137 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 558