Proceeding: "Zapytanie ofertowe, procedura pisemna, sprawa 34/ZOF/2019- Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu

Deadlines:
Posted : 18-07-2019 12:28:00
Placing offers: 24-07-2019 10:00:00

Requirements and specifications

Termin składania ofert:       23.07.2019r.  godz. 10:00

Termin otwarcia ofert :        23.07.2019r.  godz. 11:00

Delivery address

Announcements

2019-07-30 12:15 Beata Kopeć Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zwiadomienie o wybor [...].pdf

2019-07-22 13:14 Beata Kopeć Zał3 Projekt umowy po pytaniach

zal nr 3 projekt umo [...].pdf

2019-07-22 13:03 Beata Kopeć Wyjaśnienia treści OWZ.
Uwaga!!!
Nastąpiła zmiana terminu składania i otwarcia ofert z 23.07.2019r. na 24.07.2019r. , godziny bez zmian.

Wyjaśnienia treści O [...].pdf

The number of page views - 444

Send a message