Proceeding: Przetarg nieograniczony - procedura krajowa, nr postępowania 22/PN/2019 -Dostawa środków ochrony osobistej i materiałów medycznych do przygotowania i podaży cytostatyków dla Opolskiego Centrum Onkologii

Deadlines:
Posted : 12-07-2019 12:58:00
Placing offers: 22-07-2019 10:00:00

Requirements and specifications

Termin składania ofert :22.07.2019 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:  22.07.2019 godz: 11:00

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ - do 17.07.2019r.

Miejsce składania ofert: SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu, ul. Katowicka 66a, 45-061 Opole, Sekretariat.

Announcements

2019-07-30 12:35 Beata Kopeć Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadominie o wybor [...].pdf

2019-07-22 13:07 Beata Kopeć Informacja z otwarcia

Informacja _86_5.pdf

2019-07-18 12:06 Beata Kopeć Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

The number of page views - 201

Send a message