Proceeding: NARADA WARSZTATOWO-SZKOLENIOWA UDT - znak sprawy ZP-DA-50/19

Zamówienia Publiczne
Urząd Dozoru Technicznego Department: Urząd Dozoru Technicznego. Centrala NB
Deadlines:
Posted : 10-07-2019 11:18:00
Placing offers: 22-07-2019 11:00:00
Opening offers : 22-07-2019 12:00:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

SzanowniPaństwo, 
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na „Naradę warsztatowo-szkoleniową Urzędu DozoruTechnicznego"  w oferowanym przez Wykonawcę obiekcie hotelarskim, w zakresie zapewnienia m.in.: noclegu, wyżywienia, sal konferencyjnych i dodatkowych pomieszczeń, parkingu, usług dodatkowych.  
Do oferty należy załączyć dokumenty zgodnie z Ogłoszeniem.
Uwaga: Wszystkie dokumenty postępowania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego, tj.: http://bip.udt.gov.pl/przetargi  Oferta musi odpowiadać treści Ogłoszenia.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Niniejsza platforma jest narzędziem, które umożliwia złożenie oferty.
Proszę ofertę podpisać pod rygorem nieważności i przesłać ją w formie PDF.
W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt do Centrum Wsparcia Klienta: 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl do wiadomości przetargi@udt.gov.pl.
Organizacja odpłatnego szkolenia dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego

Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
2 oferta - Proszę załączyć ofertę (0)
Unlock the form

The number of page views - 434